Sự kiện - chuyên đề:

Đảng bộ Nga Sơn ấn tượng một nhiệm kỳ

VHDN:Từ khi thành lập Đảng bộ đến nay, huyện Nga Sơn đều có bước đổi mới làm cho vùng đất ven biển nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa trở thành vùng quê giầu, mạnh, văn minh hơn. Nhiệm kỳ XXII, Đảng bộ Nga Sơn đã để lại những ấn tượng sâu sắc thật đặc biệt.

Ông Mai Văn Hải – Bí thư Huyện ủy.

Tháng 5 lịch sử, chúng tôi về Nga Sơn trong một ngày đẹp trời, Tiến sĩ Mai Văn Hải, Bí thư Huyện ủy tay bắt mặt mừng, vui vẻ trao đổi: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, và đặc biệt là đại dịch Covid -19…, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự nỗ lực phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân, huyện đã đạt được thành tích khá toàn diện, có 23/25 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu đề ra. Sản xuất phát triển toàn diện, năng suất lao động, thu nhập người lao động được nâng lên. Ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực về cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng có giá trị kinh tế cao tăng khá, mô hình nhà lưới, nhà màng sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao được mở rộng. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, khang trang, điểm nhấn là thị trấn Nga Sơn. Có nhiều cách làm sáng tạo để nguồn thu ngân sách đạt cao, đáp ứng nhiệm vụ chi. Văn hóa – xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên; quốc phòng – an ninh được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được kết quả quan trọng, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, thực hiện tốt việc sáp  nhập các đơn vị sự nghiệp, các xã, thị trấn, các thôn. Khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố.

Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất hàng năm đều vượt mục tiêu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nguồn vốn huy động cho đầu tư phát triển tăng cao và vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 ước đạt 13,7%. Cơ cấu kinh tế năm 2019 cơ bản đạt mục tiêu Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 42,1 triệu đồng, về trước mục tiêu Đại hội một năm…

Trung tâm thị trấn Nga Sơn.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành dịch vụ đạt 16% (mục tiêu 15,3%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 3.075 tỷ đồng. Giá trị xuất khẩu năm 2019 đạt 115 triệu USD, năm 2020 dự kiến 120 triệu USD. Hoạt động hệ thống tín dụng, ngân hàng tiếp tục được duy trì và phát triển ổn định.

Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được quan tâm đầu tư, tạo nhiều điểm nhấn quan trọng. Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình, điểm nổi bật là: Kè sông Hưng Long, xây mới chợ thị trấn Nga Sơn, nhà truyền thống, nhà bia nơi thành lập Huyện ủy lâm thời, Trường THCS Chu Văn An, nâng cấp, chỉnh trang một số tuyến đường giao thông khu vực thị trấn, làm cho thị trấn Nga Sơn trở nên khang trang, sạch đẹp, được nhân dân trong và ngoài huyện đánh giá cao. Ngoài ra còn chỉ đạo xây dựng nhiều công trình phục vụ sản xuất, đời sống nhân dân như: công sở, trường học, nhà văn hóa, hệ thống đường giao thông, thủy lợi nội đồng…tỷ lệ nhà dân xây dựng kiên cố đạt 92,3%; tỷ lệ đô thị hóa đạt 10%.

Theo Bí thư Mai Văn Hải, mỗi một nhiệm kỳ lãnh đạo của Đảng bộ Nga Sơn là một giai đoạn lịch sử và làm cho Nga Sơn thay da đổi thịt. Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của các nhiệm kỳ trước, của các lớp cán bộ lãnh đạo trước, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tiếp tục đổi mới sáng tạo và quyết liệt hơn nên đạt hiệu quả thật ấn tượng. Phương hướng hành động của Đảng bộ Nga Sơn trong nhiệm kỳ tới là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; khắc phục mọi khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế của huyện; thu hút đầu tư; đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao.

Trong những năm tới, kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng và hội nhập ngày càng sâu hơn với quốc tế và khu vực; dự báo kinh tế của tỉnh tiếp tục có sự phát triển mạnh; tình hình chính trị – xã hội ổn định; Đảng bộ, Chính quyền có truyền thống đoàn kết, thống nhất; Nhân dân cần cù, sáng tạo; những thành tựu, kinh nghiệm đạt được trong các nhiệm kỳ trước là những thuận lợi để huyện phát triển nhanh, vững chắc. Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế của huyện chưa đồng bộ, vốn cho đầu tư công gặp nhiều khó khăn, hạ tầng kinh tế – xã hội còn những hạn chế, hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp chưa cao, sức cạnh tranh các sản phẩm thấp; lao động tay nghề cao còn ít; ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường… là những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện.

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã có, khắc phục những tồn tại, Đảng bộ đã đưa ra mục tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới: Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 13,5% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025: 85 triệu đồng trở lên. Tốc độ tăng dân số bình quân hàng năm 0,6%. Tổng sản lượng lương thực bình quân hàng năm 53.000 tấn; sản lượng cói khô bình quân 8.000 tấn trở lên.

Với phương châm hành động: Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới – Phát triển của Đảng bộ, chắc chắn Nga Sơn sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra, phấn đấu Nga Sơ sẽ trở thành huyện kiểu mẫu của tỉnh Thanh Hóa như Bác Hồ hằng mong muốn.

Anh Minh

Chia sẻ
15:06:58 11-06-2020

VHDN:Từ khi thành lập Đảng bộ đến nay, huyện Nga Sơn đều có bước đổi mới làm cho vùng đất ven biển nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Thanh Hóa trở thành vùng quê giầu, mạnh, văn minh hơn. Nhiệm kỳ XXII, Đảng bộ Nga Sơn đã để lại những ấn tượng sâu sắc thật […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi