Sự kiện - chuyên đề:

Đảng bộ thành phố Sơn La nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống

VHDN: Thành phố Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên 329,94 km2, dân số trên 100 nghìn người, có 12 dân tộc anh em chủ yếu cùng chung sống; có 12 đơn vị hành chính (bao gồm 7 phường, 5 xã) với 173 bản, tiểu khu, tổ dân phố. Đảng bộ thành phố có 55 chi, đảng bộ cơ sở, với  7.917 đảng viên.

Ông Hoàng Văn Chất – Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND cùng ông Nguyễn Thái Hưng – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Sơn La trao huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Đình Tư, Đảng bộ phường Quyết Tâm, TP. Sơn La.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, với truyền thống cách mạng, đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Sơn La đã tận dụng thời cơ, vươn lên khắc phục khó khăn, thử thách, vận dụng có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tế của Đảng bộ, từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra; đến nay đã đạt được kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Kinh tế thành phố duy trì thế ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng hợp lý; cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người ngày càng tăng, đến nay đạt 2.200USD/người/năm; công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt chỉ tiêu dự toán, năm 2017 là 466 tỷ đồng và năm 2018 phấn đấu đạt 550 tỷ đồng, tăng 1,7 lần so với đầu nhiệm kỳ (năm 2015 là 330 tỷ đồng). Hiện nay, thành phố đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ đột phá trong thu hút đầu tư phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ theo tiêu chí đô thị loại II, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung lãnh đạo xây dựng khu đô thị mới dọc suối Nậm La; tiến hành quy hoạch xây dựng trung tâm hành chính – chính trị thành phố mới tại phường Chiềng Sinh; Quảng trường Tây Bắc và một số dự án hạ tầng đô thị khác trên địa bàn. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững. Phát triển các cây công nghiệp, cây ăn quả trên đất dốc, trọng tâm là phát triển cà phê, cây ăn quả, cây dược liệu quý với quy mô hợp lý. Thu hút đầu tư các nhà máy may, nhà máy chế biến nông sản trên địa bàn; khuyến khích phát triển các cơ sở tiểu thủ công nghiệp tại địa bàn nông thôn. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới có nhiều chuyển biến tích cực, đến nay có 3/5 xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; tháng 11/2018 tiếp tục công nhận xã Hua La và năm 2019 là xã Chiềng Ngần (hoàn thành chỉ tiêu sớm trước 01 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra).

Duy trì và nâng cao chất lượng chuẩn phổ cập giáo dục ở tất cả các cấp học, bậc học; quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, thành phố hiện có 37/52 trường đạt chuẩn Quốc gia, đạt 65,4%; trong đó số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 có 9/37. Có 08/12 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ hộ nghèo năm 2010 là 2,75%, nay giảm xuống còn 1,21% theo tiêu chí mới. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đưa vào hoạt động Trung tâm hành chính công thành phố Sơn La. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại với các tỉnh Bắc Lào và mối quan hệ với các đô thị trong cụm đô thị miền núi phía Bắc và các đô thị trong Hiệp hội đô thị Việt Nam góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương và giới thiệu, quảng bá hình ảnh thành phố Sơn La.

Công tác xây dựng Đảng đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị luôn được Đảng bộ thành phố quan tâm, trọng tâm là đổi mới phương thức học tập, nâng cao chất lượng quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Tập trung ban hành các văn bản cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Quan tâm công tác phát triển đảng viên; sắp xếp lại các tổ chức cơ sở đảng và thành lập mới 08 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo, ngăn ngừa các vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận; công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng và đời sống của nhân dân; kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị nảy sinh ngay tại cơ sở, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần đưa Nghị quyết Đại hội thực sự đi vào cuộc sống.

Với những kết quả đó là tiền đề quan trọng để thành phố vững bước trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Trong những năm tới, cùng với sự phát triển chung của đất nước, của tỉnh, thành phố Sơn La sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới, với những bước tiến mới và toàn diện hơn. Với khí thế vươn lên mạnh mẽ, Đảng bộ thành phố sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư của toàn xã hội; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh; hoàn thiện hạ tầng đô thị đảm bảo cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh vào năm 2019 (phấn đấu hoàn thành trước 01 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVIII đề ra)./.

NGUYỄN THÁI HƯNG

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư thành ủy Sơn La

21:17:08 10-09-2018

VHDN: Thành phố Sơn La là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Sơn La, có diện tích tự nhiên 329,94 km2, dân số trên 100 nghìn người, có 12 dân tộc anh em chủ yếu cùng chung sống; có 12 đơn vị hành chính (bao gồm 7 phường, 5 […]

Đối tác của chúng tôi