Sự kiện - chuyên đề:

Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa – 90 năm một chặng đường vẻ vang

Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 1930, ở Thanh Hóa đã có 3 chi bộ Đảng Cộng sản ra đời. Ngày 29-7-1930, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã chủ trì hội nghị hợp nhất 3 chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí Lê Thế Long được cử giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa (Bí thư đầu tiên). Từ những “đốm lửa” cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, phong trào cách mạng ở Thanh Hóa ngày càng lan rộng, phát triển…

Vừa mới được thành lập, Đảng bộ tỉnh đã phải đương đầu trước sự truy lùng, vây hãm và khủng bố gắt gao của mật thám và tay sai. Đảng bộ tỉnh đã nhiều lần bị chính quyền thực dân phong kiến tiến hành khủng bố trắng, hầu hết cán bộ, Đảng viên và một bộ phận quần chúng Cách mạng bị giặc bắt và tù đày. Song tinh thần của những chiến sỹ Cộng sản trung kiên không chịu khuất phục, vẫn một lòng sắt son trung thành với Đảng.

công sở UBND xã Thọ Lập

 

Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh vừa anh dũng kháng chiến, vừa là hậu phương vững chắc cung cấp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, cùng với quân dân cả nước làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
Bước sang cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Thanh Hóa tiếp tục làm tròn trách nhiệm “hậu phương lớn” của mình, tiễn đưa hàng ngàn người con thân yêu lên đường vào Nam chiến đấu, sẵn sàng “chia lửa” với miền Nam ruột thịt… Những đóng góp và hy sinh đó đã góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất nước nhà vào năm 1975.

Phát huy truyền thống anh hùng của lớp cha, anh đi trước. Bước vào thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa lại tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu đạt được những thành quả to lớn trong phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Trong giai đoạn từ 2011 đến nay, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, thế mạnh, tranh thủ thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đạt được những thành quả to lơn, đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Trong đó, năm 2019 đã ghi dấu ấn với hàng loạt con số ấn tượng như: Lần đầu tiên tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 17,15%, thuộc nhóm có tốc độ cao nhất cả nước. Thu ngân sách đạt 28.806 tỷ đồng, gấp 2,5 lần năm 2015 và gấp 6,5 lần năm 2010. Chương trình xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả cao, đến nay có 6 huyện, 367 xã và 917 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra; sản xuất công nghiệp, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng mạnh, giá trị xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%, huy động vốn đầu tư phát triển đạt 125.000 tỷ đồng, tăng 22,6%.

Lãnh đạo tỉnh trao quà cho các cựu TNXP tại Di tích Lịch sử cách mạng Yên Trường- Thọ Lập đang được đầu tư xây dựng và tôn tạo.

Trở lại xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, nơi diễn ra hội nghị hợp nhất 3 chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh để thành lập Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa. Phát huy truyền thống của vùng đất quê hương cách mạng, 90 năm vẫn vẹn nguyên khí thế hào hùng. Trong 10 năm đổi mới đã chung sức, đồng lòng, xây dựng thành công chương trình Nông thôn mới với những thành tích đáng tự hào như: Thu nhập bình quân tăng từ 9,5 triệu đồng/người/năm (2010) lên 45 triệu đồng/người/năm (2020); tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 22,86% (năm 2010) xuống 1,76% (năm 2018). Cùng với nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, hệ thống hạ tầng của Thọ Lập như đường giao thông, trường học, trạm Y tế, công sở xã, nhà văn hóa … đã được đầu tư xây mới, nâng cấp đồng bộ với kinh phí hàng trăm tỷ đồng. Không “ngủ quên” trên thành tích, Đảng bộ Thọ Lập đang tập trung chỉ đạo toàn thể cán bộ, Đảng viên và nhân dân trong xã phấn đấu trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Nhìn lại chặng đường gian khổ, hào hùng 90 năm dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Với những trang sử vàng chói lọi trong chiến đấu, những thành tích nổi bật trong xây dựng đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa càng thêm tự hào, tin tưởng vào sự thành công trên con đường đổi mới, đưa Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu như lời dậy của Bác Hồ khi người về thăm Thanh Hóa.

Phương Giang

12:14:33 20-07-GMT+0700

Chỉ trong thời gian ngắn, từ cuối tháng 6 đến giữa tháng 7 năm 1930, ở Thanh Hóa đã có 3 chi bộ Đảng Cộng sản ra đời. Ngày 29-7-1930, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, tại làng Yên Trường, xã Thọ Lập, huyện Thọ Xuân, đồng chí Nguyễn Doãn Chấp đã […]

Đối tác của chúng tôi