Sự kiện - chuyên đề:
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét công nhận “ Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” năm 2021. VNABC
Thông báo gia hạn nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét công nhận “ Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” năm 20
Thư mời: Đăng ký tham gia chương trình xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2021. VNABC
Bản tự đánh giá của doanh nghiệp theo Bộ tiêu chí “ Văn hóa Kinh doanh Việt Nam”. 6. Ban tu danh gia cua DN theo Bo tieu
Hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá và cung cấp bằng chứng. VNABC
Phiếu đăng kí tham gia xét Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam năm 2021. 5. Phieu dang ky tham gia xet DN
Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định công nhận “ Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” năm 2021. VNABC
Quyết định ban hành Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam. VNABC
Chương trình xét công nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn “ Văn hóa Kinh doanh Việt Nam “ năm 2021. VNABC

Đối tác của chúng tôi