Sự kiện - chuyên đề:

Đảng ủy khối doanh nghiệp Nghệ An: Tổng kết phong trào lao động sáng tạo và tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp

VHDN: Hưởng ứng phong trào thi đua “sáng kiến kỹ thuật”, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn các cấp ủy cơ sở phối hợp với HĐQT, HĐTV và Ban Giám đốc doanh nghiệp, BCH Công đoàn, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng đơn vị, động viên cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua đó đã có hàng trăm sáng kiến cải tiến, áp dụng kỹ thuật, công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, quản trị, điều hành, tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả thiết thực; nhiều đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng vào sản xuất, công tác, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

. Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Nghệ An trao thưởng cho các tác giả đạt giải cấp cơ sở.

Thông qua phong trào đã khơi dậy tiềm năng và sức lao động sáng tạo của đội ngũ cán bộ quản lý, khoa học kỹ thuật, công nhân lao động có tay nghề cao, góp phần tích cực vào việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động và các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; phát huy tinh thần dân tộc, ý thức trách nhiệm với xã hội, từng bước nâng cao được uy tín, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp.

Tổng kết phong trào, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối biểu dương 14 tập thể, 31 cá nhân có nhiều sáng kiến tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động sáng tạo.

Dịp này, Đảng ủy Khối cũng đã tổng kết cuộc thi viết tìm hiểu “Văn hóa doanh nghiệp”. Sau một thời gian phát động, có 79 đơn vị với trên 1.800 bài dự thi cấp cơ sở. Ban Tổ chức đã chọn trên 200 bài có chất lượng gửi tham gia vòng chung khảo tại Đảng ủy Khối. Kết quả cuộc thi đã trao 1 giải nhất; 3 giải nhì; 5 giải ba và 14 giải khuyến khích. Thông qua cuộc thi nhằm góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và người lao động tại các doanh nghiệp trong Khối về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao và phát triển theo hướng bền vững.

Xuân Thống

16:30:42 06-11-UTC

VHDN: Hưởng ứng phong trào thi đua “sáng kiến kỹ thuật”, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong toàn Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã hướng dẫn các cấp ủy cơ sở phối hợp với HĐQT, HĐTV và Ban […]

Đối tác của chúng tôi