Sự kiện - chuyên đề:

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tận dụng cơ hội từ CPTPP, EVFTA

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố, theo các giai đoạn phù hợp với nhóm đối tượng, tập trung vào việc tận dụng các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết, trọng tâm là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA).

 

UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại – đầu tư – du lịch trên địa bàn. Cùng với đó, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại – đầu tư vào các thị trường trọng điểm, phát triển các thị trường mới trong khối CPTPP và EVFTA; chú trọng triển khai hoạt động kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam với các nước…

Theo HNMO

10:24:16 04-11-2020

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Trung tâm Hỗ trợ hội nhập quốc tế thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về hội nhập quốc tế trên địa bàn thành phố, theo các giai đoạn phù […]

Đối tác của chúng tôi