Sự kiện - chuyên đề:

Để thu hút 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Cả nước phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2020-2021. Để đạt mục tiêu này, các bên liên quan phải cùng nỗ lực vào cuộc.

Tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ về tính ưu việt của chính sách BHYT.

 Theo HNMO
12:16:10 27-09-UTC

Cả nước phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm học 2020-2021. Để đạt mục tiêu này, các bên liên quan phải cùng nỗ lực vào cuộc. Tăng nhanh, nhưng phủ sóng chưa đều Với ý nghĩa tạo nguồn quỹ chăm sóc sức khỏe cho […]

Đối tác của chúng tôi