Sự kiện - chuyên đề:

Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2022

VHDN: Với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vng”, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai và chương trình công bố “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 03/12/2022 tại Khách sạn Grand Plaza Hà Nội.


Chiều ngày 25/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” (Ban Tổ chức 248) đã tổ chức họp báo, thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai và chương trình công bố Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2022 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), Trưởng Ban Tổ chức 248 Hồ Anh Tuấn chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế.

Diễn đàn cũng là dịp để Lãnh đạo Đảng Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh; tônvinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), Trưởng Ban Tổ chức 248 Hồ Anh Tuấn phát biểu tại buổi họp báo.

Theo ông Hồ Anh Tuấn Chủ tịch Hiệp hội Phát triển văn hoá doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), Trưởng Ban Tổ chức 248, thực hiện Chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc ngày 24/11/2021 về việc xây dựng văn hóa kinh doanh thành hệ điều tiết phát triển kinh tế – xã hội Ban tổ chức diễn đàn đã lấy tiêu đề “Chấn hưng Văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Năm nay diễn đàn sẽ có sự tham gia của 600 đại biểu gồm nhà khoa học, quản lý doanh nghiệp, các bộ ban ngành, cơ quan báo chí, truyền thông. Đây cũng là dịp để nhìn lại những thành quả đã đạt được sau 5 năm triển khai Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam.

Được biết, Ban tổ chức Diễn đàn có sự tham gia củaBan Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đơn vị thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) và các đơn vị phối hợp.

Toàn cảnh buổi họp báo.

Theo thông báo của Ban tổ chức 248, Diễn đàn sẽ diễn ra với 3 hoạt động chính: Hội thảo với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Trong đó tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các vấn đề chính như: Vai trò, tác động của chấn hưng văn hóa đến phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những nội dung cơ bản của chấn hưng văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững; Những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19; Giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19, các xung đột địa-chính trị, địa-kinh tế trên thế giới, hội nhập quốc tế cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022 cũng sẽ có trong khuôn khổ của diễn đàn. Đây là các doanh nghiệp đã đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng quốc gia xét duyệt “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lựa chọn. Bộ tiêu chí đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành tham gia xây dựng và có sự đóng góp trí tuệ, tâm huyết của các nhà khoa học,chuyên gia, đại diện doanh nghiệp và báo chí.

Các hoạt động của Diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Trần Dũng

22:14:54 25-11-GMT+0700

VHDN: Với chủ đề “Chấn hưng Văn hóa – nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ hai và chương trình công bố “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2022 sẽ được tổ chức […]

Đối tác của chúng tôi