Sự kiện - chuyên đề:

Điện lực thành phố Hà Tĩnh không ngừng nỗ lực chỉnh trang 5S lưới điện và chuẩn hóa thông tin khách hàng

VHDN: Công tác chỉnh trang lưới Điện và chuẩn hóa thông tin khách hàng là nhiệm vụ lớn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong đó Điện lực thành phố Hà Tĩnh là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên.

Điện lực Thành phố Hà Tĩnh thường xuyên ra quân kiểm tra mạng lưới điện trên toàn thành phố theo định kỳ

Mặc dù trong năm 2020, ngành điện gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19; thiên tai, bão lũ…

Tuy nhiên, Điện lực thành phố Hà Tĩnh đã nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, trong đó có công tác chỉnh trang lưới Điện và chuẩn hóa thông tin khách hàng. Cụ thể: Về chỉnh trang lưới điện, Điện lực thành phố Hà Tĩnh đã chỉnh trang 7km lưới điện hạ thế tại các tuyến đường Phan Đình Phùng, Đặng Dung, Xuân Diệu…Thực hiện bó gọn 18.63 km cáp Viễn thông tại các tuyến đường 26/3, Quang Trung, La Sơn Phu Tử, Huy Cận, Lê Thiệu Huy… Chỉnh trang lưới 20.19km lưới điện trung thế tại các tuyến đường Ngô Quyền, 26/3,Hải Thượng Lãn Ông…

Hệ thống hộp công tơ luôn được Điện lực Thành phố sắp xếp đảm bảo an toàn, mỹ quan

Về chuẩn hóa thông tin khách hàng: Điện lực thành phố Hà Tĩnh đã dán 1000 biển tên lộ, 2176 biển tên cột và 12590 tem thông tin khách hàng sử dụng điện tại các vị trí hộp công tơ. Điều này, tạo thuận lợi cho việc người dân kiểm tra thông tin khách hàng.

Ngành điện thường xuyên làm việc, phối hợp với các nhà mạng, chỉnh trang và làm gọn các điểm dây viễn thông

Trong thời gian tới, Điện lực thành phố Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉnh trang lưới điện và chuẩn hóa thông tin khách hàng nhằm đảm bảo an toàn, mỹ quan và đồng nhất. Để thực hiện được điều này cần có sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ từ các nhà mạng Viễn thông, Công ty môi trường và quản lý công trình đô thị cùng các cấp chính quyền trên địa bàn.

Pv

21:19:36 22-02-UTC

VHDN: Công tác chỉnh trang lưới Điện và chuẩn hóa thông tin khách hàng là nhiệm vụ lớn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, trong đó Điện lực thành phố Hà Tĩnh là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ trên. Mặc dù trong năm 2020, ngành điện gặp rất nhiều […]

Đối tác của chúng tôi