Sự kiện - chuyên đề:

Diện mạo Nga Sơn sau nửa nhiệm kỳ đại hội đảng XXII

VHDN: Nga Sơn là vùng đất nằm sát biển, cách thành phố Thanh Hoá 40km về hướng Ðông Bắc. Với 27 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã  nằm dọc bờ biển, là một vùng triều mầu mỡ. Vùng quê này nổi tiếng với sản phẩm chiếu cói trong cả nước. Từ sau Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, đến nay Nga Sơn đã có những bước tiến mạnh về kinh tế, xã hội với một diện mạo mới.


Để vượt qua những khó khăn, thách thức đó, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và nhân dân trong huyện đã chung tay nỗ lực phấn đấu, do vậy đã đạt nhiều kết quả và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch huyện, dáng người nhanh nhẹn và vui vẻ, cho biết: Diện mạo của Nga Sơn nay đã đổi thay nhiều. Xưa kia kinh tế Nga Sơn chủ yếu dựa vào cây cói, còn bây giờ ngoài cây cói còn phát triển đa nghề. Nền kinh tế được nâng lên, tổng giá trị sản xuất năm 2015 là 4.338,6 tỷ đồng, đến năm 2017 ước đạt 5.584,6 tỷ đồng, gấp 1,3 lần so với năm 2015. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm giai đoạn 2015-2017 đạt 13,5%, cao hơn mức tăng trưởng của giai đoạn 2010-2015 là 0,4% (mục tiêu ĐH 13,5%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ năm 2015-2017 là 5.100 tỷ đồng, (mục tiêu NQĐH XXII là 8.500 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 là 21,4 triệu đồng, năm 2017 tăng lên 28,2 triệu đồng/người, gấp 1,32 lần so với năm 2015 (mục tiêu NQĐH XXII đến năm 2020 đạt 41 triệu đồng/người/năm). Tỷ trọng các ngành năm 2017: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 28,9%, giảm 2,6% so với năm 2015 (mục tiêu 27%); Công nghiệp – xây dựng: 41%, tăng 1,7% so với năm 2015 (mục tiêu 42%); Thương mại dịch vụ: 30,1%, tăng 0,9% so với năm 2015 (mục tiêu 31%).

Đặc biệt là sản xuất CN, TTCN có nhiều chuyển biến mạnh mẽ:Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 18,1% (mục tiêu 17,5%). Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng khá là do một số ngành như may mặc chiếm trên 45%, sản xuất hàng cói truyền thống chiếm trên 12% tổng giá trị sản xuất toàn ngành.

Trung tâm thị trấn Nga Sơn.

Sau khi Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HU ngày 20/11/2016 về việc phát triển công nghiệp, TTCN và dịch vụ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 đưa ngành dịch vụ phát triển nhanh đáp ứng tốt cho sản xuất và đời sống nhân dân. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 16% (mục tiêu ĐH XXII 15,3%).  Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 16,6%. Hệ thống hạ tầng thương mại được tăng cường đầu tư.  

Giá trị xuất khẩu năm 2017 ước đạt 110,6 triệu USD, bình quân tăng 4%/năm (mục tiêu ĐH XXII 90 triệu USD), tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt 4%. Trong đó, giá trị xuất khẩu hàng may mặc bình quân tăng 3,7%/năm, hàng thủ công mỹ nghệ bình quân tăng 5,7%.

Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường; nhiều công trình quan trọng được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Các thành phần kinh tế có bước phát triển, góp phần khai thác tiềm năng, giải quyết việc làm, tăng trưởng kinh tế. Đến nay có 222 doanh nghiệp, tăng 25,4% so với năm 2015, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho gần 11.000 lao động thường xuyên, với mức lương bình quân hàng tháng 4,7 triệu đồng/người/tháng. Tổng nguồn vốn đạt bình quân 10,2 tỷ đồng/doanh nghiệp; Tổng doanh thu bình quân đạt 11 tỷ đồng/doanh nghiệp, trong đó một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả cao như: Công ty Vina Winner lãi trước thuế 8,7 tỷ đồng, Công ty Phú Sơn 2,3 tỷ đồng, Công ty Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam 2,3 tỷ đồng… đã góp phần quan trọng trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế an sinh xã hội.

Các HTXDVNN được củng cố về tổ chức và phương thức hoạt động, hiện có 27/27 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Đến nay toàn huyện có 9 xã đã đạt xã nông thôn mới bao gồm: Nga An, Nga Thành, Nga Mỹ, Nga Thạch, Nga Lĩnh, Nga Hưng, Nga Yên, Nga Trung, Nga Phú và 3 xã Nga Thái, Nga Hải và Nga Trường đã được thẩm định đủ điều kiện đạt tiêu chí xã nông thôn mới; 3 xã Nga Liên, Nga Văn, Nga Giáp đang chờ tỉnh thẩm định. Tổng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới 30 thôn; bình quân toàn huyện đạt 15,85 tiêu chí trên xã, tăng 2,39 tiêu chí so với năm 2015. Tổng số vốn được huy động xây dựng NTM trên địa bàn huyện 1.990,631 tỷ đồng.

Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2019, gía trị sản xuất công nghiệp ước đạt 1.038,8 tỷ đồng, tăng 17,6% so cùng kỳ, đạt 50,6% KH năm; thành lập mới 24/60 doanh nghiệp, đạt 40% so với kế hoach. Về xây dựng nông thôn mới đến tháng 6/2019 bình quân toàn huyện đạt 18,46 tiêu chí, tăng 3,15 tiêu chí so với quy định, có 20/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đã tập trung kiểm tra hướng dẫn chỉ đạo 6 xã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí phấn đấu về đích nông thôn mới trong quý III năm 2019 là: Nga Vịnh, Nga Thanh, Nga Bạch, Nga Thủy, Nga Tân, Nga Tiến.

Mới chỉ qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội mà Nga Sơn đã có những đổi thay đáng kể. Kinh tế xã hội phát triển, phong trào xây dựng Nông thôn mới được đẩy mạnh, văn hóa, giáo dục y tế phát triển, an ninh trật tự an toàn. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân, chắc chắn Nga Sơn sẽ hoàn thành, đạt được những thành tích cao trong phát triển kinh tế xã hội nửa nhiệm kỳ còn lại, Nga Sơn sẽ đổi mới nhiều hơn nữa. Đặc biệt theo thông tin mới được biết thị trấn Nga Sơn đã được phê duyệt mở rộng thêm 2 xã là Nga Mỹ và Nga Hưng, điều đó càng mở ra cho Nga Sơn đổi mới mạnh mẽ hơn, diện mạo của huyện ven biển Bắc Thanh Hóa hiện đại hơn và đời sống của người dân Nga Sơn ấm no, hạnh phúc, văn minh hơn.

Quỳnh Anh

09:45:51 18-06-UTC

VHDN: Nga Sơn là vùng đất nằm sát biển, cách thành phố Thanh Hoá 40km về hướng Ðông Bắc. Với 27 xã, thị trấn, trong đó có 8 xã  nằm dọc bờ biển, là một vùng triều mầu mỡ. Vùng quê này nổi tiếng với sản phẩm chiếu cói trong cả nước. Từ sau Đại […]

Đối tác của chúng tôi