Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp bất động sản cần thêm nguồn hỗ trợ

Ngoài giảm tiền thuê đất, giãn nộp tiền thuê đất thêm 12 – 18 tháng sẽ là phương án tác động trực tiếp và hữu hiệu hơn để hỗ trợ doanh nghiệp có dòng tiền duy trì sản xuất, kinh doanh ngay lúc này.

Ông Phạm Đức Toản – Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển BĐS EZ Land

Sự trở lại của đại dịch COVID – 19 đã khiến các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh một lần nữa điêu đứng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất của năm 2020 đối với các đối tượng ngừng sản xuất kinh doanh từ 15 ngày trở lên.

Trong thời điểm này những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của nhà nước là cực kỳ cần thiết và doanh nghiệp rất mong mỏi. Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất và nay là giảm tiền thuê đất, đây là những chính sách kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp.

Phải nói rằng, con số 15% tiền thuê đất là tương đối so với tình hình sản xuất, kinh doanh bị trì trệ trong thời gian qua. Đặc biệt, rất nhiều doanh nghiệp có tiền thuê đất lớn, con số này sẽ tác động nhiều đến tài chính doanh nghiệp và sẽ giúp doanh nghiệp đỡ áp lực hơn.

Thế nhưng, để xét về sự tác động đến doanh nghiệp của 2 chính sách nêu trên lại có những đối tượng được hỗ trợ khác nhau. Cụ thể, đối với các doanh nghiệp thời gian gần đây vẫn tạm dừng sản xuất kinh doanh thì chính sách giãn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41 là khả thi hơn bởi vì nộp bây giờ doanh nghiệp cũng không có dòng tiền để nộp.

Trong khi đó với chính sách giảm tiền thuê đất như Quyết định số 22 mới đây thì lại hỗ trợ nhiều hơn đối với các đối tượng hiện tại đã quay trở lại sản xuất kinh doanh, đang duy trì hoạt động, vẫn có nguồn thu.

Tuy nhiên, ngoài việc giảm tiền thuê đất thì việc xem xét giãn thêm thời gian nộp tiền thuê đất lên 16 – 18 tháng sẽ tác động lớn đến doanh nghiệp hơn.

Bởi lẽ, chính sách gia hạn tiền nộp thuế, tiền thuê đất giúp các doanh nghiệp có thời gian và tài chính để phục hồi sản xuất, tạo doanh thu ngay trong và sau đại dịch. Theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, thời gian gia hạn là 05 tháng kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2020 (người nộp thuế nộp tiền thuê đất kỳ 1 chậm nhất ngày 31/10/2020).

Thế nhưng, đối với tình hình hiện tại khi đại dịch quay trở lại, nhiều doanh nghiệp không đủ nguồn lực để đảm bảo nộp tiền thuê đất đúng thời hạn dù đã giảm 15%. Bên cạnh đó, các chính sách thúc đẩy đối với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, kích cầu đang rất cần thiết.

Đối với các doanh nghiệp bất động sản, cần tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận với gói tín dụng 250.000 tỷ đồng, cũng như nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng, cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí… đối với khách hàng gặp khó khăn. Không những vậy, cần rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư “khơi thông” thị trường.

Ngoài ra, các địa phương cũng cần nhanh chóng triển khai quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giảm tiền thuê đất trước hạn nộp tiền thuê đất kỳ 1. Hiện tại, mới chỉ có TP. Đà Nẵng quyết định triển khai quyết định 22/2020/QĐ-TTg.

Theo enternews

09:29:08 19-08-2020

Ngoài giảm tiền thuê đất, giãn nộp tiền thuê đất thêm 12 – 18 tháng sẽ là phương án tác động trực tiếp và hữu hiệu hơn để hỗ trợ doanh nghiệp có dòng tiền duy trì sản xuất, kinh doanh ngay lúc này. Sự trở lại của đại dịch COVID – 19 đã khiến […]

Đối tác của chúng tôi