Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp bất động sản niêm yết trên HNX đứng top đầu thua lỗ

 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ngành bất động sản có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất với tổng giá trị lỗ từ 27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 121,3 tỷ đồng.

Theo thống kê mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý 2/2020 là 348 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Tính đến ngày 17/8/2020, đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý 2/2020.

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý 2/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng (giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Thống kê cho thấy, có 5/11 ngành có kết quả kinh doanh có lãi tăng so với cùng kỳ năm 2020, và hai ngành có mức tăng tổng lợi nhuận cao nhất là ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống và ngành tài chính.

Trong đó, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 56,8% (tương ứng 115,2 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2019; ngành tài chính tăng 11,7% (605,8 tỷ đồng).

Theo HNX, ngành thương mại và dịch vụ lưu trú, ăn uống mặc dù có lợi nhuận tăng mạnh nhất, tuy nhiên chỉ 17/48 doanh nghiệp trong ngành này có lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với năm 2019. Các công ty có lợi nhuận tăng mạnh nguyên nhân được cho là do thoái vốn đầu tư, còn lại 31/48 doanh nghiệp trong ngành này có kết quả kinh doanh giảm.

Đáng chú ý, các ngành có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất là ngành bất động sản (giảm 79,4%, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020); ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (giảm 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020); ngành khai khoáng và dầu khí (giảm 12,6%, từ 764 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020). HNX lý giải nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

Ngoài ra, mặc dù ngành bất động sản là ngành ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, tuy nhiên, cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ là 74 doanh nghiệp, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước với tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng.

Theo báo cáo của HNX, có 6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019, trong đó, các ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là ngành bất động sản với tổng giá trị lỗ từ 27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 341%).

Theo sau là ngành khai khoáng và dầu khí với tổng giá trị lỗ tăng từ 50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%); ngành vận tải kho bãi với tổng lỗ tăng từ 10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%)…. Nguyên nhân chính cũng là ảnh hưởng của đại dịch covid-19.

Theo HQO

15:10:18 21-08-GMT+0700

 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ngành bất động sản có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất với tổng giá trị lỗ từ 27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên 121,3 tỷ đồng. Theo thống kê mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), số doanh nghiệp niêm […]

Đối tác của chúng tôi