Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp cần có khát vọng trong phát triển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các doanh nghiệp.

Đó là nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vào chiều 26-12, tại trụ sở Chính phủ. Phát biểu trước lãnh đạo nhiều bộ, ngành và hơn 100 doanh nghiệp đại diện cho 62.000 doanh nghiệp thành viên, Thủ tướng cho rằng, Chính phủ cũng sẽ có cơ chế thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hiện chiếm 90% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam mà theo kinh nghiệm thế giới, muốn có doanh nghiệp lớn thì đầu tiên phải có doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Ghi nhận những phản ánh một số bất cập, vướng mắc thời gian qua của doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, cuộc gặp mặt hôm nay không chỉ để động viên mà còn tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, xử lý kịp thời những kiến nghị để doanh nghiệp nhỏ và vừa tiến bước cùng dân tộc, đóng góp cho phát triển đất nước. Thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, bởi đây là một bộ phận rất quan trọng của nền kinh tế. Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động năng động, hiệu quả, phát triển bền vững và cùng thực hiện mục tiêu phát triển về số lượng để đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đóng góp cho Chính phủ trong công cuộc cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Tuân thủ pháp luật, xây dựng môi trường văn hóa, quan tâm đến an sinh xã hội.

Thủ tướng cũng mong muốn, các doanh nghiệp cần có khát vọng trong phát triển, đó chính là nguồn lực quan trọng để đóng góp vào thành công của Việt Nam trong tương lai.

Theo CAND

10:18:27 27-12-UTC

Đó là nhắn nhủ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi tiếp Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam vào chiều 26-12, tại trụ sở Chính phủ. Phát biểu trước lãnh đạo nhiều bộ, ngành và hơn 100 doanh nghiệp đại diện cho 62.000 doanh nghiệp thành viên, Thủ tướng […]

Đối tác của chúng tôi