Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp châu Âu tiếp tục tin tưởng môi trường đầu tư của Việt Nam

Niềm tin của các doanh nghiệp Châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng, dựa theo kết quả mới nhất tại báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Business Climate Index – BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Trong quý đầu tiên của năm 2022, BCI đã tăng lên 73, là mức cao nhất kể từ sau đợt bùng phát dịch lần thứ tư. Các doanh nghiệp châu Âu có những nhận định tích cực về kinh tế Việt Nam trong 3 tháng tới. Hơn 2/3 (69%) số lãnh đạo doanh nghiệp tin rằng kinh tế Việt Nam có nhiều khả năng ổn định và cải thiện, chỉ 5% cho rằng tình hình sẽ xấu đi.

Theo TTXVN

09:48:02 19-04-GMT+0700

Niềm tin của các doanh nghiệp Châu Âu vào môi trường đầu tư của Việt Nam tiếp tục tăng, dựa theo kết quả mới nhất tại báo cáo Chỉ số Môi trường Kinh doanh (Business Climate Index – BCI) của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Trong quý đầu tiên của […]

Đối tác của chúng tôi