Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp công nghệ thông tin, in, xuất bản sẽ được cấp giấy đi đường

Đây là nhóm doanh nghiệp được xác địch vẫn phải hoạt động nhằm đảm bảo cho các hoạt động thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Mới đây, Sở TT&TT Hà Nội đã có đề nghị gửi tới Công an TP Hà Nội, Sở Giao thông vận tải, UBND quận, huyện, thị xã về việc phối hợp thực hiện cấp giấy đi đường đối với doanh nghiệp thông tin và truyền thông trên địa bàn TP nhằm đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 20/CT-UBND của UBND TP đối với tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn.

Doanh nghiệp công nghệ thông tin nằm trong nhóm được cấp giấy đi đường

Theo đó, Sở TT&TT đề nghị Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp Công an TP thực hiện cấp giấy đi đường đối với phương tiện vận chuyển bằng xe ô tô, xe tải; Phương tiện vận chuyển, giao nhận hàng hóa, bưu phẩm, bưu chính bằng xe mô tô, xe 2 bánh (shipper) theo đúng chỉ đạo của UBND TP.

Trước đó, Sở Giao thông vận tải đã có yêu cầu gửi Công an TP về việc tiếp tục cấp giấy đi đường cho các đối tượng đã được đơn vị này cấp mã xác nhận, được tiếp tục hoạt động nhằm đảm bảo ổn định hệ thống chuỗi cung ứng hàng hóa, giao nhận bưu gửi và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của UBND TP giao.

Đối với phương tiện, người điều khiển phương tiện thuộc các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát trên địa bàn TP, Sở TT&TT sẽ tổng hợp và gửi Công an TP xem xét, cấp giấy đi đường.

Về việc cấp giấy đi đường đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công ích thiết yếu, Sở TT&TT cũng sẽ tổng hợp thông tin và gửi Công an TP cấp giấy đi đường đối với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính công ích.

Bên cạnh đó, hiện nay các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, in và phát hành xuất bản phẩm thực tế vẫn phải hoạt động đảm bảo cho các hoạt động thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Do vậy, để tạo điều kiện trong việc cấp giấy đi đường đảm bảo tiến độ trong thời gian giãn cách xã hội, Sở TT&TT đề nghị Công an TP hướng dẫn công an xã, phường, thị trấn thực hiện cấp giấy đi đường đối với các doanh nghiệp nêu trên.

Theo KTDT

14:20:48 07-09-GMT+0700

Đây là nhóm doanh nghiệp được xác địch vẫn phải hoạt động nhằm đảm bảo cho các hoạt động thiết yếu phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Mới đây, Sở TT&TT Hà Nội đã có đề nghị gửi tới Công an TP Hà Nội, Sở Giao […]

Đối tác của chúng tôi