Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp được miễn thu tiền khai thác tài nguyên?

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ TN&MT đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Nếu thực hiện hồi tố, truy thu, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn và không bảo đảm tính khả thi.

Doanh nghiệp kêu khó

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác giai đoạn từ ngày 1/7/2011 đến ngày 31/12/2013 và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước giai đoạn từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017.

Về đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nêu trên, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, Luật Khoáng sản được ban hành năm 2011, lần đầu tiên quy định về thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản tại Điều 77. Theo đó,  Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/1/2014.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sau khi Nghị định ban hành, các địa phương và doanh nghiệp đã có kiến nghị không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác, trước thời gian Luật và Nghị định có hiệu lực.

Đại diện doanh nghiệp cho biết: trong thời gian từ ngày 1/7/2011 đến ngày 20/1/2014 các doanh nghiệp khai thác khoáng sản đã quyết toán năm, công bố lỗ, lãi, nộp các khoản thuế và đã phân chia lợi nhuận. Vì vậy, việc thu tiền cấp quyền khai thác trước ngày 20/1/2014 là khó khả thi.

Mặt khác, khi triển khai chính sách thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, qua các buổi hội thảo, đối thoại, các doanh nghiệp nước ngoài tham gia hoạt động khoáng sản tại Việt Nam cho rằng “tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là khoản thuế mới trong lĩnh vực khoáng sản”.

Đồng thời cho rằng đối với các dự án đầu tư khoáng sản đã lập, việc xuất hiện loại thuế mới sẽ ảnh hưởng đến các chỉ số kinh tế của dự án. Khoảng thời gian từ 1/7/2011 đến 31/12/2013, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài đã quyết toán thuế, nếu kinh doanh có lãi trong giai đoạn này đã đưa vào thuế thu nhập doanh nghiệp. Trước năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang trong giai đoạn suy thoái kinh tế, giá khoáng sản trên thị trường chỉ còn 30-50% so với thời điểm cao nhất.

Về thời điểm miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tính từ thời điểm Nghị định có hiệu lực đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thu, do đó, về thời điểm miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng đối với khoản thu này, nếu thực hiện hồi tố, truy thu thì sẽ rất khó khăn và không đảm bảo tính khả thi vì thực tế là các doanh nghiệp có khai thác khoáng sản đã quyết toán chi phí năm, công bố lỗ, lãi, nộp các khoản thuế.

Để giải quyết vướng mắc đang tồn tại, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ TN&MT, các địa phương chưa thu tiền cấp quyền này, vì nếu thực hiện hồi tố, truy thu, DN sẽ gặp khó khăn và không bảo đảm tính khả thi.

Thực tế, DN khai thác khoáng sản đã quyết toán chi phí năm, công bố lỗ, lãi, nộp các khoản thuế. Do đó, việc Bộ TN&MT đang hoàn thành hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ ngày 1/7/2011 – 31/12/2013 nhận được sự phản ứng tích cực của DN.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, trong bối cảnh doanh nghiệp đã chịu rất nhiều loại thuế, phí, cộng thêm suy thoái về kinh tế, thị trường gặp nhiều khó khăn. Nếu Chính phủ áp dụng thu và truy thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, sẽ tạo gánh nặng lớn đối với DN.

Thứ trưởng Trần Quý Kiên cho rằng, quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là 02 nghĩa vụ tài chính mới được quy định trong Luật Khoáng sản 2010 và Luật Tài nguyên nước 2012 nên việc xây dựng các quy định hướng dẫn thi hành cần thời gian nghiên cứu để đảm bảo tính khả thi.

Việc đề xuất Quốc hội cho phép miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước thời điểm trước khi có các Nghị định hướng dẫn thi hành là cần thiết, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như giữ ổn định đời sống nhân dân và nền kinh tế, Thứ trưởng Kiên cho biết,

Doanh nghiệp chỉ thu hộ

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo quy định, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là loại tiền gián thu, người sử dụng nước sau cùng phải trả tiền. Theo đó, toàn bộ tổ chức, cá nhân sinh sống và hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có sử dụng nước cho các mục đích phải nộp tiền theo quy định sẽ là đối tượng phải chi trả tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Còn các doanh nghiệp khai thác nước chỉ là người thu hộ và được hạch toán vào chi phí giá thành sản xuất.

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2017/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, có hiệu lực từ ngày 1/9/2017.

Tuy nhiên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong giai đoạn trước khi Luật được ban hành, không có tổ chức, cá nhân nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Bộ Tài nguyên và Môi trường lý giải,  theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 82/2017/NĐ-CP, thời gian tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp đã được cấp phép trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành nếu công trình đã vận hành thì tính từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trường hợp công trình chưa vận hành thì tính từ thời điểm dự kiến bắt đầu vận hành.

Nghị định 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 1/9/2017, nếu thực hiện hồi tố, truy thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ thời điểm Nghị định có hiệu lực trở về trước, đến ngày Luật có hiệu lực (ngày 1/1/2013) thì sẽ rất khó khăn và không bảo đảm tính khả thi vì thực tế là các doanh nghiệp có khai thác nước đã quyết toán chi phí năm, công bố lỗ, lãi, nộp các khoản thuế.

Đồng thời, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp để phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm gánh nặng kinh tế cho nhân dân nên miễn việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước từ ngày 1/1/2013 đến ngày 31/8/2017, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất.

Nhận định của Bộ TN&MT, việc bổ sung nội dung miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là giải pháp góp phần khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư vào khai thác khoáng sản; mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả sử dụng khoáng sản trong sản xuất công nghiệp, giúp người lao động cải thiện đời sống, có thêm vốn tái đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, việc không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cũng giúp DN ổn định sản xuất; người dân không phải chi trả những chi phí tăng thêm do giá nguyên liệu từ các sản phẩm được chế biến từ khoáng sản.

Theo enternews

09:35:30 18-06-GMT+0700

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ TN&MT đề xuất miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với phần trữ lượng đã khai thác và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước. Doanh nghiệp kêu khó Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn thu […]

Đối tác của chúng tôi