Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp không kinh doanh gói bảo hiểm sức khỏe liên quan đến SARS-COV-2 nếu chưa được phép

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về việc triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe.

Ảnh internet

Qua thông tin quản lý, giám sát, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được biết một số doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đang triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe đối với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-COV-2 gây ra.

Về vấn đề này, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cho rằng, theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ, các sản phẩm thuộc nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe phải được Bộ Tài chính phê duyệt trước khi triển khai.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm sẽ bị phạt tiền từ 60-70 triệu đồng nếu như triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trước khi được Bộ Tài chính phê chuẩn.

Do vậy, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ chủ động rà soát, chấn chỉnh trong toàn hệ thống việc triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe theo quy định của pháp luật.

Trường hợp doanh nghiệp không tuân thủ, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Hải Quan

12:24:43 31-03-UTC

Cục Quản lý giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa có công văn gửi các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ về việc triển khai sản phẩm bảo hiểm sức khỏe. Qua thông tin quản lý, giám sát, Cục Quản lý giám sát bảo hiểm được biết một số doanh nghiệp bảo hiểm […]

Đối tác của chúng tôi