Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh những tháng cuối năm

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy 81% đơn vị đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn trong quý 4.

Cả nước có 34.600 DN quay trở lại hoạt động

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy 81% DN lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý 4. Theo báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 9, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, cả nước chỉ có 10.300 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 203,300 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 83.000 người, giảm tương ứng 23,1%; 29,6% và 13,8% so với tháng 8.

Như vậy, tính chung 9 tháng, cả nước có gần 99.000 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1,43 triệu tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký là 777.900, giảm 3,2% về số DN, tăng 10,7% về vốn đăng ký và giảm 16,3% về số lao động so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính cả 2,17 triệu tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của DN thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3,6 triệu tỷ đồng, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Cả nước có 34.600 DN quay trở lại hoạt động, tăng 25,5% so với 9 tháng năm 2019, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 133.600 DN, tăng 2,9% so với cùng kỳ. Trong 9 tháng, số DN tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 38.600 DN, tăng 81,8% so với cùng kỳ và 27.600 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2,4%.

Cả nước cũng có gần 12.100 DN hoàn tất thủ tục giải thể và 36.500 DN không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,6%. Về xu hướng kinh doanh, kết quả điều tra của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 3 cho thấy có 32,2% DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh tốt hơn quý 2. Tuy nhiên, có 31,9% số DN đánh giá gặp khó khăn và 35,9% cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định.

Về dự kiến triển vọng kinh doanh quý 4 so với quý 3, có 45,6% số DN đánh giá xu hướng sẽ tốt lên và 35,4% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định, 19% số DN dự báo sẽ khó khăn hơn.

Giảm 30% thuế thu nhập DN năm 2020

Trước thực tế khó khăn vì dịch bệnh, Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập DN phải nộp năm 2020 đối với DN, HTX, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Theo đó, Nghị định nêu rõ, giảm 30% số thuế thu nhập DN phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 đối với trường hợp DN có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 của DN bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà DN được hưởng theo quy định. Trường hợp DN mới thành lập, DN chuyển đổi loại hình DN, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 chia cho số tháng DN thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 nhân với 12 tháng.

Trường hợp DN dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì DN xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập DN phải nộp của quý. Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của DN không quá 200 tỷ đồng thì DN thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập DN của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập DN theo quy định.

Về kê khai giảm thuế, Nghị định quy định DN tự xác định số thuế thu nhập DN được giảm khi tạm nộp hàng quý và kê khai thuế thu nhập DN phải nộp trong kỳ tình thuế thu nhập DN năm 2020. Khi lập hồ sơ khai thuế, DN kê khai số thuế thu nhập DN được giảm trên các mẫu tờ khai theo quy định.

Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập DN, trường hợp DN nộp thiếu so với số thuế phải nộp quý thì DN nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp DN đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua thanh tra, kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền phát hiện DN không thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định của Nghị định này hoặc số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020 lớn hơn số thuế đã nộp theo quy định thì DN phải nộp số tiền thuế thiếu, tiền phạt và tiền chậm nộp kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Nghị định có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 116/2020/HQ14 có hiệu lực thi hành và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập DN năm 2020.

Theo PLXH

10:14:28 01-10-GMT+0700

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy 81% đơn vị đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn trong quý 4. Cả nước có 34.600 DN quay trở lại hoạt động Tổng cục Thống kê vừa cho biết, kết quả điều tra […]

Đối tác của chúng tôi