Sự kiện - chuyên đề:

Doanh nghiệp thành lập mới tại Việt Nam tiếp tục tăng cao

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 9 tháng đầu năm 2018, cả nước có 96.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017.

Đồ họa: Ngọc Hoa

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 9 tháng năm nay, số doanh nghiệp thành lập trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy tiếp tục dẫn đầu; tiếp đến là doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo; khoa học, công nghệ, dịch vụ tư vấn, thiết kế, quảng cáo và chuyên môn khác; dịch vụ việc làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác…
Liên quan đến xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đưa ra kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2018.
Theo đó, có 43,1% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý III năm nay tốt hơn quý trước; 17,8% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 39,1% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định . Dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,8% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp quý III năm nay, có 59,6% số doanh nghiệp cho rằng khả năng cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; 45,1% số doanh nghiệp cho rằng do nhu cầu thị trường trong nước thấp; 31,9% số doanh nghiệp cho rằng gặp khó khăn về tài chính; 29,9% số doanh nghiệp cho rằng không tuyển được lao động theo yêu cầu; 27,1% số doanh nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao và 23,8% số doanh nghiệp cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao là yếu tố quan trọng.
Về đơn đặt hàng, có 39,1% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng quý III năm nay cao hơn quý trước; 17,3% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm và 43,6% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định . Xu hướng quý IV tiếp tục khả quan hơn so với quý III năm 2018, có 47,9% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng tăng lên; 10,9% số doanh nghiệp dự kiến đơn hàng giảm và 41,2% số doanh nghiệp dự kiến có đơn hàng ổn định…
Theo vnmedia
14:51:14 03-10-GMT+0700

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính chung 9 tháng đầu năm 2018, cả nước có 96.611 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 963,4 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,7% về số vốn đăng ký so với cùng […]

Đối tác của chúng tôi