Sự kiện - chuyên đề:
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, đã có những đóng góp to lớn, quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên nhiều phương diện. Đây là lực lượng […]
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượ
Trước thềm kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ban hành Nghị quyết 41-NQ/TW về xây
VHDN: Vừa qua, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam (VACOD) tổ chức giao lưu doanh nhân 3 miền Bắc &#

Đối tác của chúng tôi