Sự kiện - chuyên đề:

Doanh thu dự kiến HAGL hơn 5.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chuối, vẫn lỗ 356 tỷ đồng

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến đạt doanh thu 5.082 tỷ đồng năm 2020, tăng 2,4 lần so với năm 2019, lỗ hợp nhất trước thuế giảm còn 356 tỷ đồng. 

Ảnh minh họa.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai, mã HAG) vừa công bố tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến diễn ra vào chiều 26/6.

Năm 2020, HAGL dự kiến đạt mức doanh thu thuần 5.082 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với năm 2019, chủ yếu từ mảng cây ăn trái và mủ cao su.

Cụ thể, cây ăn trái theo kế hoạch sẽ vẫn tạo ra doanh thu chủ lực trong cơ cấu doanh thu năm 2020 của công ty, mang lại 4.672 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lên đến 92% trong cơ cấu doanh thu. Trong đó, chuối dự kiến đạt sản lượng 350.591 tấn, mang lại doanh thu 4.187 tỷ đồng, đóng góp 82,4% trong cơ cấu doanh thu; Mít dự kiến đạt sản lượng 12.715 tấn mang lại doanh thu 255 tỷ đồng, đóng góp 5% trong cơ cấu doanh thu; Thanh long dự kiến đạt 12.023 tấn, mang lại doanh thu 231 tỷ đồng, đóng góp 4,5% trong cơ cấu doanh thu.

Trong khi đó, mủ cao su và 1 số loại trái cây khác dự kiến mang lại doanh thu 146 tỷ đồng, đóng góp 2,9% trong cơ cấu doanh thu.

Các hoạt động khác mang lại doanh thu khoảng 264 tỷ đồng, đóng góp 5,2% trong cơ cấu doanh thu.

Năm 2020, HAGL dự kiến lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng. Trước đó, năm 2019 HAGL từng thua lỗ lên đến 1.809 tỷ đồng sau thuế.

Trong năm 2020, HAGL cho biết sẽ duy trì chăm sóc tốt diện tích cây ăn trái đang có nhằm đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh song song với việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng cây ăn trái, tiến hành sản xuất nông nghiệp quy mô lớn và chuyên biệt theo nhóm cây trồng, ứng dụng công nghệ để hoàn thiện kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản trái cây, cải thiện năng suất và tăng tỷ lệ trái cây loại 1.

Đối với cây cao su, HAGL tiếp tục duy trì chăm sóc vườn cây cao su dù bối cảnh hiện nay giá cao su vẫn còn rất thấp.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, HAGL dự kiến không thực hiện việc chia cổ tức.

Tại tại hội, HAGL cũng trình và xin ý kiến cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được phép thực hiện điều chuyển vốn cho vay giữa các công ty với nhau và sẽ báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

HĐQT trình và xin ý kiến cổ đông thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT được phép thực hiện rà soát số liệu các khoản cho vay và các khoản phải thu CTCP Chăn nuôi Gia Lai đồng thời tiến hành chuyển đổi thành vốn góp cổ phần dựa trên các nguyên tắc và mục tiêu như tái cấu trúc theo hướng tăng vốn, giảm nợ, giảm áp lực chi phí lãi vay, chuyển từ trạng thái thua lỗ sang có lãi trong thời gian sớm nhất; Mua lại cổ phần CTCP Chăn nuôi Gia Lai thành công ty con để tham gia điều hành, tái cấu trúc bộ máy quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Đối với CTCP Nông nghiệp Quốc tế HAGL (HAGL Agrico, mã HNG), công ty con hợp nhất kết quả kinh doanh vào HAGL, năm 2020 HNG đặt kế hoạch doanh thu thuần 4.307 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế lên đến 566 tỷ đồng.

Theo Bnews

11:09:09 09-06-GMT+0700

Hoàng Anh Gia Lai (HAG) dự kiến đạt doanh thu 5.082 tỷ đồng năm 2020, tăng 2,4 lần so với năm 2019, lỗ hợp nhất trước thuế giảm còn 356 tỷ đồng.  CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Hoàng Anh Gia Lai, mã HAG) vừa công bố tài liệu tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự […]

Đối tác của chúng tôi