Sự kiện - chuyên đề:

Đồng chí Phan Diễn: Công cuộc đổi mới cần sâu rộng hơn, khẩn trương hơn

Tài năng, bản lĩnh vốn có của người Việt Nam trong chiến tranh, bảo vệ đất nước đã dần dần được thể hiện trong phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý đất nước trong thời đại mới.

Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

Đó là nhận định của đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng với Báo Điện tử Chính phủ trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, khi bày tỏ kỳ vọng của mình vào một nhiệm kỳ mới với đội ngũ cán bộ thật sự có đức, có tài và tiếp tục đổi mới, để đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Theo đồng chí Phan Diễn, để đất nước có thể phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn, thích ứng được với tình hình của thế giới đang biến đổi rất nhanh chóng, đặt ra rất nhiều vấn đề, trong đó có nhiều vấn đề “phi truyền thống” đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục đổi mới sâu rộng trên mọi lĩnh vực

Theo đồng chí Phan Diễn, đến nay, chúng ta đã đổi mới kinh tế khá sâu, tuy nhiên, với tình hình thế giới thay đổi nhanh, nhiều mặt cho nên kinh tế của ta vẫn cần tiếp tục đổi mới nhiều hơn, khẩn trương hơn nữa.

Chẳng hạn, trong mối quan hệ giữa kinh tế Nhà nước và kinh tế tư nhân, “chúng ta đã đổi mới nhiều, nhưng dường như vẫn khá chậm chạp. Kinh tế tư nhân vẫn còn gặp không ít rào cản, chưa dễ phát huy hết tiềm lực. Doanh nghiệp Nhà nước nhìn chung đổi mới chưa nhiều, chưa nâng cao rõ rệt, còn nhiều những điển hình có thể bứt phá, việc cổ phần hoá, đổi mới cơ chế quản lý, nhất là cơ chế bố trí, lựa chọn nhân sự quản lý còn cần những thay đổi quyết liệt hơn, sâu sắc hơn”.

“Đi đôi với đổi mới kinh tế, chúng ta đã có nhiều đổi mới chính trị quan trọng, nhưng chưa tương xứng với đổi mới kinh tế. Chính vì vậy, thời gian tới, đổi mới chính trị càng phải được quan tâm nhiều hơn. Hai mặt này phải song hành, đồng bộ thì đổi mới mới đạt kết quả cao và bền vững. Đổi mới chính là để xây dựng được CNXH đích thực: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, đồng chí Phan Diễn khẳng định.

Chúng ta không tự mãn nhưng ngày càng thêm tự tin

Đồng chí Phan Diễn bày tỏ đồng tình và tâm đắc với nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Điều đó khẳng định rằng, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong chặng đường 90 năm qua là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Tuy nhiên, đồng chí cũng nhắc lại lời của Tổng Bí thư: Không được chủ quan, tự mãn. Chủ quan là thất bại, có thể quá khứ rất oanh liệt, huy hoàng, vĩ đại nhưng chỉ cần chủ quan, tự mãn là thất bại, đổ vỡ.

Đồng chí Phan Diễn chia sẻ niềm vui: “Trước đây, trong chiến tranh bảo vệ độc lập dân tộc và thống nhất đất nước, chúng ta chiến đấu giỏi, khiến thế giới khâm phục. Ngày nay thế giới ngày càng kính nể Việt Nam và đang khen ngợi Việt Nam về thành tích chống COVID-19 và phát triển kinh tế. Chúng ta không tự mãn, nhưng ngày càng thêm tự tin, tài năng, bản lĩnh vốn có của người Việt Nam trong chiến tranh, bảo vệ đất nước đã dần dần thể hiện trong xây dựng, phát triển kinh tế, quản lý đất nước”.

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả đó thể hiện sự lãnh đạo quyết liệt, sáng tạo của Đảng, Nhà nước và tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên của nhân dân ta. Qua đó cũng cho thấy quyết tâm chính trị, khát vọng và tinh thần đổi mới của đất nước. Đồng chí tin tưởng, với những nền tảng đã được xây dựng vững chắc cùng những hướng đi đúng đắn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng chắc chắn sẽ tạo tiền đề đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Theo VGP

10:48:43 21-01-GMT+0700

Tài năng, bản lĩnh vốn có của người Việt Nam trong chiến tranh, bảo vệ đất nước đã dần dần được thể hiện trong phát triển kinh tế, xây dựng và quản lý đất nước trong thời đại mới. Đồng chí Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư […]

Đối tác của chúng tôi