Sự kiện - chuyên đề:

Đông Hải: Huy động nhiều nguồn lực cho thực hiện các đột phá

VHDN: Với quyết tâm xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về phát triển kinh tế biển, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ và các đột phá quan trọng này.

Sản xuất muối ở huyện Đông Hải.

ƯU TIÊN CHO “3 ĐỘT PHÁ”

Để xây dựng huyện Đông Hải phát triển nhanh và trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, BCH Đảng bộ huyện đã xác định 3 đột phá chiến lược. Một trong những đột phá đầu tiên là BCH Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 07 “về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng kết cấu hạ tầng, từng bước hoàn thành các tiêu chí để huyện trở thành thị xã”. Qua đó, tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, kiến trúc đô thị theo hướng hiện đại, đồng bộ. Xác định các nhóm công trình trọng điểm, thế mạnh để tập trung huy động nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình như: Phối hợp ngành chức năng tỉnh thực hiện hoàn thành dự án tuyến đường Giồng Nhãn – Gò Cát, Gành Hào – Hộ Phòng; mở rộng xây dựng Cảng cá Gành Hào đạt chuẩn Cảng loại I; xây dựng tuyến đường Kinh Tư – Long Điền Đông; tuyến Cống Xìa – Châu Điền; tuyến đường Kinh Tư – Ngã ba Khâu; tuyến đường sau Kè Gành Hào và mở rộng tuyến đường An Trạch – Định Thành – An Phúc…

Ngư dân Đông Hải trúng mùa cá sau chuyến biển.

Điều đáng phấn khởi là trong thực hiện đột phá quan trọng thứ hai về xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, Đông Hải đã thu hút được nhiều dự án động lực như: dự án Nhà máy Điện gió Đông Hải; triển khai xây dựng, hoàn thành đưa vào hoạt động 34 dự án điện mặt trời, công suất lắp đặt 31MW, với vốn đầu tư 465 tỷ đồng, hiện đã đấu nối vào lưới điện Quốc gia công suất khoảng 25.567 KWh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia. Đồng thời, tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt Kết luận số 127 của Tỉnh ủy khóa XVI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy (khóa XV) “về xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển, phấn đấu từng bước đạt các tiêu chí nâng lên thị xã”. Đột phá thứ ba chính là công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ luôn được chú trọng. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện cơ bản đáp ứng các điều kiện về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí việc làm…

QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH

Với quyết tâm thực hiện các chỉ tiêu và nghị quyết chuyên đề đã đề ta, từ nay đến cuối nhiệm kỳ, BCH Đảng bộ huyện Đông Hải sẽ tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tập trung đầu tư phát triển kinh tế biển kết hợp chặt chẽ với đảm bảo quốc phòng – an ninh. Tăng cường công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Vận động thành lập doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, góp phần tăng thu nhập bình quân đầu người.

Đầu tư lưới điện ở xã nông thôn mới nâng cao Điền Hải, huyện Đông Hải.

Tập trung xây dựng xã NTM nâng cao, huyện đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ huyện NTM nâng cao; xây dựng thị trấn Gành Hào đạt tiêu chí đô thị loại IV, xã Điền Hải đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và tăng cường công tác giảm nghèo gắn với chăm lo, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, tăng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và tập trung dồn lực cho chặng đường “nước rút” vào cuối nhiệm kỳ, huyện Đông Hải sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu quả quản lý Nhà nước của chính quyền các cấp trong việc huy động tất cả các nguồn lực cho phát triển KT-XH và đưa huyện sớm trở thành thị xã.

 

Trần Thanh Mến, Bí thư Huyện ủy Đông Hải

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

14:50:02 20-01-2024

VHDN: Với quyết tâm xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về phát triển kinh tế biển, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện đã xác định 2 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Đồng thời, phát động phong trào thi đua trong […]

Đối tác của chúng tôi