Sự kiện - chuyên đề:

Đông Hải: Quyết tâm trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển”, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải đồng tâm thực hiện, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận.

Ngư dân huyện Đông Hải trúng mùa cá sau chuyến ra khơi.

Tiềm năng, thế mạnh được phát huy

Để khai thác, phát huy các tiềm năng, thế mạnh về kinh tế biển và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 06, Ban Thường vụ Huyện ủy Đông Hải (khóa XII) đã ban hành Chỉ thị số 06 về quy hoạch, đầu tư để các xã phía Đông phát triển thành vùng sản xuất tập trung về nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh; các xã phía Tây là vùng nuôi tôm quảng canh cải tiến kết hợp theo hướng bền vững chất lượng cao. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư, khai thác có hiệu quả các thế mạnh trong khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Đến nay, huyện Đông Hải đã phát triển đội tàu đánh bắt hơn 550 phương tiện, với tổng công suất 130.108CV. Riêng hoạt động nuôi trồng thủy sản, huyện Đông Hải đã xây dựng và hình thành 2 vùng nuôi tôm có quy mô ở các xã phía Đông và phía Tây. Theo đó, huyện còn khuyến khích doanh nghiệp, hộ dân đầu tư phát triển các mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao (CP, Nam Mỹ, Việt – Úc), nuôi tôm sạch…

Đặc biệt là triển khai thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, tổ chức lại sản xuất theo hướng phát triển các mô hình sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với việc hình thành một số mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế như: nuôi tôm công nghệ cao, nuôi tôm sạch đạt chuẩn an toàn kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, nhằm hướng đến được các tổ chức quốc tế công nhận (chuẩn ASC, GlobalGAP, ORGANIC…).

Với việc đẩy mạnh thu hút đầu tư và xây dựng, phát triển các mô hình trong hoạt động nuôi trồng, khai thác đánh bắt, tổng sản lượng khai thác đánh bắt và nuôi trồng thủy sản trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 đạt 670.690 tấn (tôm 253.430 tấn), vượt 3,18% so với chỉ tiêu Nghị quyết. Riêng năm 2020, ước đạt khoảng 145.000 tấn, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm 4,3%. Giá trị sản xuất thủy sản trong nhiệm kỳ đạt 69.025 tỷ đồng, riêng năm 2020 đạt 15.539 tỷ đồng.

Cùng với quan tâm khai thác và nuôi trồng thủy sản phát triển, nhiệm kỳ qua huyện Đông Hải cũng đã tranh thủ nhiều nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi phục vụ cho phát triển kinh tế biển. Cụ thể đã tiến hành đầu tư hệ thống điện, đường giao thông vùng nuôi tôm thâm canh – bán thâm canh ở các xã Long Điền, Long Điền Đông, Long Điền Tây; đầu tư nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào quy mô 7,5ha (đã khởi công thực hiện giai đoạn I, diện tích 1,8ha); đầu tư tuyến đường Xóm Lung – Cái Cùng, Gành Hào – Hộ Phòng, Giồng Nhãn – Gành Hào, Kinh Tư – Cống Xìa, Kinh Tư – Ngã ba Khâu, An Trạch – An Trạch A; khởi công dự án Điện gió Đông Hải 1, Đông Hải 2 và một số nhà máy chế biến thủy hải sản…

Thi đua đột phá

Một trong những đột phá chiến lược và nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải thi đua thực hiện từ nay đến năm 2025 là tiếp tục phấn đấu xây dựng Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về phát triển kinh tế biển của tỉnh.

Quy trình sản xuất tôm giống tại huyện Đông Hải. Ảnh: L.D

Theo đó, huyện sẽ tập trung tái cơ cấu lại mô hình tăng trưởng gắn với phát triển nhanh, bền vững và chủ động hội nhập kinh tế toàn cầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ và du lịch. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 của Trung ương (khóa XII), Nghị quyết số 06 và Nghị quyết số 13 của Tỉnh ủy (khóa XV) về phát triển kinh tế biển. Quy hoạch và tập trung đầu tư phát triển kinh tế biển và ven biển theo hướng hợp lý, hiệu quả, bền vững; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ tài nguyên – môi trường biển, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chú trọng phát triển các khu đô thị, cụm dân cư ven tuyến biển, du lịch, dịch vụ, thương mại. Nâng cao hơn nữa hiệu quả khai thác, đánh bắt thủy sản; tranh thủ, tạo điều kiện cho ngư dân được tiếp cận các chính sách ưu đãi nguồn vốn vay để phát triển mạnh đội tàu công suất lớn, trang thiết bị hiện đại, có khả năng đánh bắt xa bờ, dài ngày trên biển gắn với đảm bảo quốc phòng – an ninh vùng biển.

Theo đó, tập trung tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn trong sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm, trọng tâm là phát triển chuỗi giá trị sản xuất ngành tôm. Khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển mô hình sản xuất có hiệu quả, trong đó xác định nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao là điểm nhấn. Làm tốt công tác quản lý, hướng dẫn quy trình và có giải pháp bảo vệ môi trường nước phục vụ nuôi tôm. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu các mặt hàng thủy sản sạch, an toàn, sinh thái, tự nhiên, tính cạnh tranh và giá trị sản xuất cao; gắn sản xuất với chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tập trung phát triển Đông Hải trở thành một trong những Trung tâm của tỉnh về sản xuất con giống thủy sản, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao và chế biến thủy sản; phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng trong tỉnh trồng và bảo vệ rừng phòng hộ ven biển gắn với phát triển du lịch sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu. Giữ ổn định diện tích muối và nâng cao hiệu quả sản xuất; kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển vùng muối nguyên liệu chất lượng cao; khuyến khích, hướng dẫn diêm dân chuyển dần diện tích muối đen, sản xuất thủ công sang sản xuất muối trắng bằng phương pháp trải bạt trên sân kết tinh. Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với tỉnh tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Cảng cá Gành Hào, đầu tư xây dựng Điện gió Đông Hải 1, Đông Hải 2 và điện năng lượng mặt trời…

Với những mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng trên, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIII đề ra. Với các tiềm năng, thế mạnh sẵn có, Đảng bộ và Nhân nhân huyện Đông Hải mong muốn được hợp tác, liên kết với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong ngoài, nước cùng khai thác, phát huy các thế mạnh từ kinh tế biển.

Lư Trung

 

 

 

15:57:57 09-09-2020

VHDN: Thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về “Xây dựng huyện Đông Hải trở thành huyện trọng điểm về kinh tế biển”, Đảng bộ và Nhân dân huyện Đông Hải đồng tâm thực hiện, đã mang lại những kết quả đáng ghi nhận. Tiềm năng, thế […]

Đối tác của chúng tôi