Sự kiện - chuyên đề:

Đóng và xử lý vi phạm về BHXH năm 2018

VHDN: Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, tuy nhiên nhiều điều khoản của Luật đến ngày 1/1/2018 mới chính thức có hiệu lực, trong đo có quy định điều chỉnh lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. Cùng với đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2017, trong đó có quy định xử lý hình sự với tội gian lận BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động cũng chính thức có hiệu lực từ 1/1/2018.

Hình ảnh minh họa cho bài viết ( intenet)

 Theo quy định trước đây, mức đóng BHXH căn cứ theo mức lương và các khoản phụ cấp. Từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH căn cứ vào 3 khoản: mức lương, phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung ổn định.

Về cơ bản, từ ngày 1/1/2018, mức đóng BHXH của DN không tăng nhiều, thậm chí đối với nhiều DN là không thay đổi, vì các khoản thu nhập bổ sung ổn định là thu nhập bổ sung có tính chất phụ thuộc vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và nhiều khoản không được tính vào đóng BHXH. Việc quy định tiền lương tháng đóng BHXH dần tiếp cận gần với tiền lương thực tế của người lao động là cần thiết nhằm đảm bảo quyền thụ hưởng các chế độ BHXH, đảm bảo cuộc sống khi người lao động nghỉ việc hưởng BH thất nghiệp hay lương hưu từ quỹ BHXH.

Các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BH thất  nghiệp được quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015 gồm 3 điều: Điều 214 (tội gian lận BHXH, BH thất nghiệp), Điều 215 (tội gian lận BHYT) và Điều 216 (tội trốn đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp cho người lao động). Mức phạt từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm áp dụng cho các hành vi có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng…; mức phạt tù từ 5 năm đến 10 năm áp dụng cho các hành vi chiếm đoạt tiền BHXH, BH thất nghiệp 500 triệu đồng trở lên…; đồng thời người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng và/ hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

BHXH Việt Nam đang phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao xây dựng hướng dẫn quy trình xử lý theo từng bước. Công tác truyền thông giáo dục pháp luật cũng đang được đẩy mạnh để nhiều người, nhất là giới chủ sử dụng lao động nắm bắt thực hiện theo đúng luật pháp, tránh không bị xử lý hình sự.

NGỌC  QUỐC

14:08:27 30-05-2018

VHDN: Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, tuy nhiên nhiều điều khoản của Luật đến ngày 1/1/2018 mới chính thức có hiệu lực, trong đo có quy định điều chỉnh lương tháng làm căn cứ đóng BHXH. Cùng với đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật […]

Đối tác của chúng tôi