Sự kiện - chuyên đề:

Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng: Kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế xã hội

VHDN: Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3279/ QĐ-UBND ngày 12/11/2021 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, nhằm nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối liên vùng, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội các địa phương khu vực dự án.

 

Dự án xây dựng mới cầu Bến Rừng với quy mô kết cấu vĩnh cửu, vượt sông Đá Bạch có chiều dài cầu 1.865,3m, cầu chính và cầu dẫn rộng 21,5m. Cầu chính gồm 4 nhịp Extradosed với sơ đồ (90+2×160+90)m. Phần cầu dẫn gồm 34 nhịp dầm super T. Mố, trụ cầu bằng bê tông cốt thép, móng sử dụng cọc khoan nhồi. Tải trong thiết kế HL93; kích thước thông thuyền BxH=2x(85×11)m. Đường dẫn hai đầu cầu với chiều dài khoảng 409,7m; mặt cắt ngang nền đường rộng 22,5m gồm: 04 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp, tổng mức đầu tư dự án: 1.940.931 triệu đồng. Thời gian thực hiện: 2021 – 2024.

Nhà thầu thi công: Liên danh Trung Chính – Phương Thành – Cầu 3 Thăng Long – Freyssinet Việt Nam – Khang Nguyên cho biết đến nay đã hoàn thành 380/380 cọc khoan nhồi, hoàn thành 39/39 mố, trụ. Ước khối lượng thực hiện khoảng 1.609/1.775 tỷ đồng (đạt 90,6% hợp đồng).

Dự án phấn đấu đảm bảo thông xe kỹ thuật trong tháng 4/2024.

PHỤ LỤC

Tình hình thực hiện các hạng mục công trình cầu Bến Rừng (Cập nhật đến ngày 31/12/2023)

 

* Phía bờ huyện Thuỷ Nguyên (Hải Phòng):

– Hệ thống cấp điện thi công: Đã hoàn thành.

– Bãi đúc dầm, mặt bằng công trường: Đã hoàn thành.

– Đường dẫn, nút giao: Đang thi công đắp nền đường.

– Tường chắn: Hoàn thành.

– Dầm Super-T (144 dầm): Đúc xong 144/144 phiến dầm. Hoàn thành lắp đặt 16/16 nhịp dầm cầu dẫn. Hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu 16/16 nhịp.

– Mố M1 (08 cọc D1200): Hoàn thành mố.

– Trụ T1 (08 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T2 (08 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T3 (08 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T4 (08 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T5 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T6 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T7 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T8 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T9 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T10 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T11 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T12 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T13 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T14 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T15 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T16 (06 cọc D2000): Hoàn thành trụ.

– Trụ T17 (trụ chính, 24 cọc D2000): Hoàn thành thân tháp (13/13 đốt); hoàn thành đốt K18/20 đốt dầm đúc hẫng; hoàn thành 11/11 bó cáp văng.

– Trụ T18 (trụ chính, 24 cọc D2000): Hoàn thành thân tháp (13/13 đốt); hoàn thành đốt K18/20 đốt dầm đúc hẫng; hoàn thành 10/11 bó cáp văng.

* Phía bờ thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh):

– Trụ T19 (trụ chính, 24 cọc D2000): Hoàn thành thân tháp (13/13 đốt); hoàn thành đốt K18/20 đốt dầm đúc hẫng; hoàn thành 11/11 bó cáp văng.

– Trụ T20 (06 cọc D2000): Hoàn thành trụ.

– Trụ T21 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T22 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T23 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T24 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T25 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T26 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T27 (08 cọc D1500): Hoàn thành trụ.

– Trụ T28 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T29 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T30 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T31 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T32 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T33 (10 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T34 (8 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T35 (8 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T36 (8 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Trụ T37 (8 cọc D1200): Hoàn thành trụ.

– Mố M2 (8 cọc D1200): Hoàn thành mố.

– Dầm Super-T (162 dầm): Đúc xong 162/162 phiến dầm. Hoàn thành lắp đặt 14/18 nhịp dầm cầu dẫn. Hoàn thành đổ bê tông bản mặt cầu 12/18 nhịp.

– Tường chắn: Hoàn thành.

– Mặt bằng công trường, trạm trộn: Đã hoàn thành lắp dựng 1 trạm.

– Hệ thống cấp điện thi công: Đã hoàn thành.

 

Tuyết Trần

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
15:34:31 22-01-2024

VHDN: Dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) và thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), đã được UBND thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 3279/ QĐ-UBND ngày 12/11/2021 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 30/12/2022, nhằm nâng cao […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi