Sự kiện - chuyên đề:

Dự án Tái định cư sân bay Long Thành: Dự kiến sẽ thu hồi đất một lần

Sáng 27/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, dự kiến nhà nước sẽ thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án

Theo báo cáo, Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành có các mục tiêu: Xây dựng phương án cụ thể để tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội khóa XIII;

Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi; quản lý sử dụng có hiệu quả diện tích đất đã thu hồi chưa sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt; xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành…

Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 5.585,14 ha, trong đó: Diện tích đất thu hồi phục vụ xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 là 5.000 ha, gồm diện tích đất dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không là 2.750 ha; diện tích đất dành cho mục đích quốc phòng là 1.050 ha; diện tích đất dành cho hạng mục phụ trợ công nghiệp hàng không và các công trình thương mại khác là 1.200 ha, thuộc địa bàn 06 xã( ), huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Diện tích đất thu hồi để xây dựng các khu tái định cư khoảng 565,14 ha, thuộc địa bàn xã Bình Sơn và xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; Diện tích đất thu hồi để xây dựng khu nghĩa trang khoảng 20,0 ha, thuộc địa bàn xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai;

Tổng mức đầu tư: Khoảng 23.049 tỷ đồng (bằng chữ: Hai mươi ba nghìn, không trăm bốn mươi chín tỷ đồng) – ước tính theo thời giá tháng 7 năm 2017.

Một phương án thiết kế sân bay Long Thành

Thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án

Về kế hoạch triển khai thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể, dự kiến nhà nước sẽ tổ chức thực hiện công tác thu hồi đất một lần cho toàn bộ Dự án; giải quyết việc làm cho người dân có đất bị thu hồi; quản lý và sử dụng hiệu quả diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được phê duyệt; xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội; tổ chức phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân vùng chịu ảnh hưởng của Dự án.

Vị trí: Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành nằm trên địa bàn 06 xã của huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 40km theo hướng Đông Bắc; cách thành phố Biên Hoà khoảng 30km theo hướng Đông Nam;

Dự án nằm gần đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây, gần thị trấn Long Thành; cách cửa ngõ vào huyện Nhơn Trạch (khu đô thị phụ cận thành phố Hồ Chí Minh) khoảng 5km và cách Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 43km.

Tổng số trường hợp bị thu hồi đất và bị ảnh hưởng: , gồm 4.864 hộ gia đình với 15.557 nhân khẩu và 26 tổ chức sử dụng đất;

Độ tuổi lao động: Dưới độ tuổi lao động là 4.389 người; trong độ tuổi lao động là 9.700 người và trên độ tuổi lao động là 1.468 người;

Số lượng nhà ở và công trình: Gồm có 4.083 căn nhà; 3.343 công trình khác và 2.183 ngôi mộ…

Sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án được Quốc hội xem xét, thông qua; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành các thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng khu tái định cư, thu hồi đất để bàn giao mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai ngay sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành được cấp có thẩm quyền thông qua nhằm đáp ứng tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 94/2015/QH13.

Báo cáo nêu rõ: Với tác động lớn của Dự án, nhất là khi chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được Quốc hội thông qua, việc triển khai thực hiện trước Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm sớm ổn định đời sống và sản xuất của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân có đất bị thu hồi tại vùng chịu ảnh hưởng; đồng thời, đảm bảo có đất sạch để triển khai các bước tiếp theo cũng như có thể thi công ngay giai đoạn 1 của dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đáp ứng tiến độ theo Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội là hết sức cần thiết.

Đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân

Theo báo cáo, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các cơ sở đào tạo nghề trong tỉnh về định hướng đào tạo nghề cho người lao động trong vùng Dự án để người lao động có thể được nhận vào làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn hoặc làm việc tại cảng hàng không trong giai đoạn xây dựng và đi vào hoạt động.

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và nguyện vọng của cộng đồng dân cư, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xây dựng Đề án giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân theo từng đối tượng.

Theo đó, người lao động sẽ được hỗ trợ một khóa đào tạo nghề nghiệp; Được ưu tiên giới thiệu việc làm và tổ chức lại cuộc sống, ổn định thu nhập cho lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất; Được hỗ trợ chính sách về giáo dục phổ thông và giáo dục đại học.

Báo cáo cũng đề cập đến quyền lợi của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng tham gia để giải quyết việc làm: Được phối hợp tổ chức đào tạo nghề; tham gia xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo; tổ chức giảng dạy, hướng dẫn thực tập và đánh giá kết quả học tập; các khoản chi đào tạo nghề nghiệp được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế theo quy định.

Về chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân: UBND tỉnh Đồng Nai sẽ thành lập Ban điều hành chương trình phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân. Căn cứ vào các nội dung Chương trình, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề xuất mức hỗ trợ phục hồi thu nhập và ổn định cuộc sống người dân tương đương 4,5 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ tại thời điểm hỗ trợ. Việc hỗ trợ không chi trả bằng tiền mặt mà thông qua các hoạt động của chương trình phục hồi thu nhập cụ thể để hộ gia đình hưởng lợi thực hiện…

Dự án tác động không lớn đối với môi trường

Đối với công tác đánh giá tác động môi trường, theo kết quả quan trắc (thời điểm tháng 7 năm 2017), môi trường không khí khu vực xung quanh cảng hàng không có chất lượng tốt, nồng độ các thông số môi trường đặc trưng đều đạt quy chuẩn cho phép. Việc thực hiện Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chủ yếu tác động đến đời sống người dân trong khu vực thu hồi đất; đối với các tác động về môi trường là không lớn (vì đang ở giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng).

Đối với nhiệm vụ đánh giá tác động môi trường do việc xây dựng các khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn và Bình Sơn, khu nghĩa trang và các công trình hạ tầng kỹ thuật – hạ tầng xã hội ngoài ranh hàng rào Cảng hàng không quốc tế Long Thành cũng đang được Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định theo quy định…

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến các vấn đề như: Phương án khai thác, sử dụng trong ngắn hạn quỹ đất chưa xây dựng hạ tầng; Tổng mức đầu tư và nguồn vốn; Lộ Trình thực hiện; Các cơ chế đặc thù của Dự án…

3 kiến nghị của Chính phủ với Quốc hội

1. Xem xét, thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các cơ chế đặc thù nêu trên.

2. Giao Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án để phê duyệt theo quy định làm cơ sở để triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo ổn định cuộc sống của người dân có đất bị thu hồi; bàn giao mặt bằng theo tiến độ thi công các hạng mục cảng hàng không.

3. Xem xét, cân đối bổ sung vốn cho dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 để Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đáp ứng tiến độ Dự án.

Ngay sau báo cáo của Chính phủ do Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể trình bày, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Sau đó, Quốc hội sẽ Thảo luận Tổ về Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi) và Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

(Theo baotainguyenmoitruong.vn )

14:18:23 27-10-GMT+0700

Sáng 27/10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã trình bày trước Quốc hội Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, dự kiến nhà nước sẽ […]

Đối tác của chúng tôi