Sự kiện - chuyên đề:

Dự thảo luật về rượu, bia thay đổi thế nào sau các lần sửa

Một số giải pháp ở các bản dự thảo trước của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia bị bỏ hoặc giảm nhẹ trong bản trình thông qua ở kỳ họp Quốc hội lần này.

Theo zing

07:27:52 06-06-UTC

Đối tác của chúng tôi