Sự kiện - chuyên đề:

Đức Thọ (Hà Tĩnh): Phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

VHDN: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu “xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM ) nâng cao trước năm 2025”. Vì vậy việc xây dựng “Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025” là nhiệm vụ hết sức quan trọng và cần thiết, làm tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.

Đức Thọ là huyện trung du nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Tĩnh, được cả nước biết đến là địa phương có tinh thần “quyết liệt, bài bản” trong xây dựng NTM. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận của Nhân dân, Đức Thọ đã thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay, 6 xã xây dựng NTM nâng cao (Đức Lạng, Hòa Lạc, Tân Dân, Liên Minh, Trường Sơn, Quang Vĩnh); 3 xã xây dựng NTM kiểu mẫu (Lâm Trung Thủy, Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh) đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các nội dung, tiêu chí để trình tỉnh thẩm định, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022; các xã còn lại duy trì bền vững 20 tiêu chí; đạt chuẩn 3/9 tiêu chí huyện NTM nâng cao.

Trong thời gian qua, việc phát triển sản xuất tập trung vào thế mạnh của từng vùng đã được phát huy, tạo ra sản phẩm đa dạng, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao với nhiều mô hình sản xuất theo hướng Vietgap, hữu cơ. Kết cấu hạ tầng thiết yếu được đầu tư kết nối đồng bộ. Lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố; an ninh trật tự xã hội cơ bản được giữ vững. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu đã tạo nên những miền quê trù phú an lành, điểm đến tham quan của du khách trong và ngoài tỉnh, tạo diện mạo mới, khởi sắc ở nhiều địa phương. Những kết quả đạt được tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong xây dựng NTM những năm tiếp theo, đặc biệt tạo tiền đề phấn đấu xây dựng thành công huyện đạt chuẩn NTM nâng cao trước năm 2025.

Năm 2023, với mục tiêu: Xây dựng 2-3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 1-2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Thu nhập bình quân đầu người đạt 54,7 triệu đồng; Tổng sản lượng lương thực đạt 64.881 tấn; Các xã còn lại duy trì bền vững các tiêu chí, có lộ trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Xây dựng thêm 10-13 thôn đạt khu dân cư, tổ dân phố kiểu mẫu… Cùng với một số nhiệm vụ và nhóm giải pháp chỉ đạo quyết liệt, sâu sát như: Quy hoạch (Hoàn thành quy hoạch vùng huyện giai đoạn 2021-2035, tầm nhìn đến 2030; lập quy hoạch chi tiết khu chức năng dịch vụ hỗ trợ sản xuất); Giao thông (Khởi công xây dựng bến xe tại vị trí quy hoạch mới); Kinh tế (Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp huyện Đức Thọ; tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức vào đầu tư kinh doanh tại cụm công nghiệp Thái Yên. Lựa chọn, xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu tập trung đối với sản phẩm chủ lực của huyện. Xây dựng các website, fanpage, tập gấp, bản đồ du lịch Đức Thọ để tăng cường quảng bá du lịch của huyện thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội)…

Mong rằng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà tiếp tục đồng sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi mục tiêu “xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trước năm 2025”, chung tay xây dựng thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 – 2025 đáp ứng nguyện vọng của người dân, góp phần xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh điển hình xây dựng NTM của cả nước.

LÂM OANH

14:13:50 10-03-GMT+0700

VHDN: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu “xây dựng Đức Thọ đạt chuẩn huyện Nông thôn mới (NTM ) nâng cao trước năm 2025”. Vì vậy việc xây dựng “Đề án xây dựng huyện Đức Thọ đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng […]

Đối tác của chúng tôi