Sự kiện - chuyên đề:

Gắn thi đua với phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

VHDN:Ngày 8/6, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có ông Chu Quang Hào- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam cùng đại diện một số Vụ, Ban thuộc BHXH Việt Nam; tại 63 điểm cầu địa phương có lãnh đạo và các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh…

Báo cáo của BHXH việt Nam cho biết: Tính đến 31/5/2020, cả nước có 14,404 triệu người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 89,8% kế hoạch); có 600.600 người tham gia BHXH tự nguyện ( tăng 26.000 người so với năm 2019).

Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu nhấn mạnh, tháng 6/2020 là tháng thi đua yêu nước, xây dựng chỉ tiêu đánh giá thi đua cũng như động viên khen thưởng; đồng thời từng địa phương biến các chỉ tiêu được giao thành kế hoạch hành động cụ thể. Do đó, Trung tâm Truyền thông cần đề xuất phát động các cuộc thi đua hằng tháng, hằng quý với những chủ đề riêng và phải khẳng định chính sách BHXH, BHYT là của Nhà nước, được Nhà nước bảo hộ; người dân KCB được quỹ BHYT đảm bảo; người nghỉ hưu trí được quỹ BHXH đảm bảo; người tham gia BHXH bắt buộc khi bị thất nghiệp được đảm bảo quyền lợi.

PV

14:33:39 10-06-UTC

VHDN:Ngày 8/6, dưới sự chủ trì của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, BHXH Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến công tác thu BHXH, BHYT tháng 6/2020. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam có ông Chu Quang Hào- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt […]

Đối tác của chúng tôi