Sự kiện - chuyên đề:

Gia hạn thanh tra mua sắm kit xét nghiệm, vắc-xin Covid-19

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hà Nội, TP HCM và Bộ Y tế; báo cáo kết quả trước ngày 15-5-2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký công văn đồng ý với kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về việc gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hà Nội, TP HCM và Bộ Y tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 trước ngày 15-5-2022.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý gia hạn thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin – Ảnh: Minh Quyết

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành thanh tra diễn ra ngày 12-1-2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã yêu cầu Thanh tra Chính phủ tập trung triển khai có hiệu quả thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, sinh phẩm, kit xét nghiệm phục vụ phòng chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, thành phố Hà Nội và TP HCM.

Vào trung tuần tháng 1-2022, Thanh tra Chính phủ đã lần lượt công bố các quyết định thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Bộ Y tế, Hà Nội và TP HCM.

Đến ngày 10-2-2022, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã có văn bản chỉ đạo Thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại Hà Nội, TP HCM và Bộ Y tế theo đúng kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được phê duyệt.

Đồng thời, đôn đốc Thanh tra các bộ, ngành địa phương khẩn trương thực hiện thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trong tháng 3-2022.

Theo NLĐ

09:10:53 24-03-GMT+0700

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý gia hạn thời gian thanh tra việc mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Hà Nội, TP HCM và Bộ Y tế; báo cáo kết quả trước ngày 15-5-2022. Phó Thủ tướng Lê Minh […]

Đối tác của chúng tôi