Sự kiện - chuyên đề:

Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nguyên liệu bay, các hãng Hàng không bớt gánh lo

Theo Nghị quyết số 979 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được giảm 30%, tức từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít, áp dụng từ 1/8 tới hết ngày 31/12/2020.

Giảm 30% thuế bảo vệ môi trường với nguyên liệu bay – Ảnh minh hoạ: Ngô Minh/Zing

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 979, Bộ Tài chính yêu cầu: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt nghị quyết này; chỉ đạo các đơn vị có liên quan bảo đảm hệ thống để quản lý thuế, thực hiện điều chỉnh phần mềm ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế theo Nghị quyết số 979 để người nộp thuế kê khai thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được thuận lợi, đúng quy định.

Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, cá nhân có liên quan và triển khai thực hiện thu thuế BVMT đối với nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 979 kể từ ngày 1/8/2020.

Việc giảm thuế nhằm giảm chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp hàng không, đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

Thuế BVMT mang lại nguồn thu cho ngân sách, từ gần 11.700 tỷ đồng năm 2012 lên gần 63.100 tỷ đồng năm 2019. Theo tính toán, việc giảm thuế suất thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm thu ngân sách khoảng 72 – 80 tỷ đồng/tháng.

Trước đó, chiều 14/7 với tỷ lệ 100% đại biểu tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí thông qua Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay.Theo nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 2.100 đồng/lít (giảm 30%) được áp dụng từ ngày 01/8/2020. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là 3.000 đồng/lít được áp dụng từ ngày 01/01/2021. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như vậy, mức thuế bảo vệ môi trường từ 01/8 tới hết năm 2020 được giảm còn 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Theo TĐ

15:47:25 03-08-GMT+0700

Theo Nghị quyết số 979 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thuế BVMT đối với nhiên liệu bay được giảm 30%, tức từ 3.000 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít, áp dụng từ 1/8 tới hết ngày 31/12/2020. Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 979, Bộ Tài chính yêu cầu: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải […]

Đối tác của chúng tôi