Sự kiện - chuyên đề:

Giảm điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp tạm hoãn đóng quỹ hưu trí tử tuất

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến sau khi điều chỉnh quy định về việc tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất sẽ có khoảng 70% số doanh nghiệp đang gặp khó khăn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ.

Quy định hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 được tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất sẽ được sửa đổi theo hướng giảm điều kiện để nhiều doanh nghiệp có thể tiếp cận hơn.

Đây là nội dung của tờ trình ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trình Chính phủ phê duyệt.

Theo đề xuất của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, điều kiện để người sử dụng lao động được tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất được sửa đổi từ “người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên so với thời điểm cơ quan có thẩm quyền công bố dịch” xuống còn “giảm từ 20%.”

Việc điều chỉnh giảm điều kiện này nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận gói hỗ trợ trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh hiện nay.

Với phương án này, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến có khoảng 70% số doanh nghiệp đủ điều kiện được nhận hỗ trợ. Giả định có khoảng từ 30%-50% số doanh nghiệp tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, tương ứng khoảng từ 120.000-200.000 doanh nghiệp với khoảng từ 3,2-5,4 triệu lao động được tạm dừng đóng với số tiền giảm một tháng khoảng từ 3.969 tỷ đồng đến 6.618 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tính đến ngày 31/7, có 1.739 đơn vị sử dụng lao động đã được giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 164.529 người lao động, với tổng kinh phí hơn 602 tỷ đồng./.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết tháng 7, tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 11.106 tỷ đồng (632.141 người có quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Ước tính đến hết tháng 8 số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp tính theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp khoảng 12.500 tỷ đồng (khoảng 720.000 người có quyết định trợ cấp thất nghiệp).

Theo Vietnam+

14:13:05 29-09-GMT+0700

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội dự kiến sau khi điều chỉnh quy định về việc tạm hoãn đóng vào quỹ hưu trí tử tuất sẽ có khoảng 70% số doanh nghiệp đang gặp khó khăn đủ điều kiện được nhận hỗ trợ. Quy định hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do COVID-19 […]

Đối tác của chúng tôi