Vì thế, việc gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cho người dân, nhất là đối với thế hệ trẻ hôm nay, là việc làm vô cùng quan trọng và cấp thiết.

Thanh, thiếu niên là những chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Suốt 75 năm qua, kể từ ngày Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến nay, thế hệ trẻ Việt Nam luôn thể hiện tốt vai trò của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và kiến thiết nước nhà. Nhiều tấm gương hy sinh vì nghĩa lớn và cống hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước đã được sử sách ghi lại, được nhân dân nhớ mãi. Họ là những người đã thấm đậm hồn văn hóa dân tộc vào trong con tim, khối óc. Đó là tinh thần yêu nước thương nòi, chí căm thù giặc sâu sắc; mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu; lòng tự hào, tự tôn dân tộc cao độ; tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách; tình cảm quốc tế thủy chung, son sắt…

GIỮ HỒN VĂN HÓA DÂN TỘC CHO THẾ HỆ TRẺ
Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày nay, thế hệ trẻ Việt Nam cơ bản vẫn luôn phát huy tốt những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận thờ ơ với quá khứ hoặc không tôn trọng văn hóa truyền thống, dẫn đến suy nghĩ chưa đúng hay có những hành vi phản cảm. Đó là những điều mà xã hội trăn trở và phải quan tâm sâu sắc để có những giải pháp giữ hồn văn hóa cho họ.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 là dịp tốt để chúng ta bồi đắp lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của dân tộc, hay nói cách khác, lưu giữ, nhân lên “hồn cốt” của giống nòi. Chúng ta cần làm cho thanh, thiếu niên hiểu và thấm nhuần những giá trị đạo đức cao đẹp trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Hồn văn hóa dân tộc trong Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 chính là tinh thần đấu tranh anh dũng, sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân của các thế hệ đồng bào, đồng chí để giành tự do, độc lập; là quyết tâm “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Từ ý chí và quyết tâm đó sẽ “truyền lửa” nhiệt huyết cho thế hệ trẻ, để họ nhân lên lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha ông đã viết nên những trang sử vẻ vang, giành lại đất nước hàng nghìn năm văn hiến.

Trong thời điểm hiện nay, thấm đượm văn hóa dân tộc sẽ giúp các bạn trẻ có lý tưởng sống đúng đắn, tích cực học tập, phấn đấu để cống hiến thật nhiều cho Tổ quốc, cho nhân dân. Trước mắt, họ sẽ góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép” là chiến thắng đại dịch Covid-19 và ổn định kinh tế đất nước. Đồng thời, thế hệ trẻ sẽ tham gia hiệu quả vào công cuộc xây dựng, phát triển, hội nhập của đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đó chính là điều mà xã hội mong muốn và thế hệ trẻ cũng góp phần làm đẹp thêm những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Theo QĐND