Sự kiện - chuyên đề:

Gói hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ: Chi sai, làm thất thoát ngân sách

Bộ LĐ-TB&XH vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai, Đồng Nai. Kết luận nêu rõ: Tại một số đơn vị, có tình trạng cán bộ không vô tư, khách quan khi đánh giá, thẩm định hộ nghèo và cận nghèo trong khi thực hiện hỗ trợ gói 62 nghìn tỷ đồng, dẫn đến thất thoát ngân sách.

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tại một số đơn vị có tình trạng cán bộ rà soát nhầm lẫn trong bình xét hộ nghèo, cận nghèo

Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, thanh tra cũng đã phát hiện nhiều hạn chế, thiếu sót của các địa phương. Theo đó, hầu hết các địa phương đều chưa xây dựng kế hoạch và tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên theo quy định, dẫn đến có những hộ gia đình gặp khó khăn đột xuất, hoặc phát sinh nhân khẩu nhưng không được công nhận kịp thời.

Đối với hoạt động rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tại một số đơn vị cấp xã, có tình trạng cán bộ rà soát nhầm hoặc không vô tư, khách quan khi chấm điểm, sửa chữa, tẩy xóa phiếu chấm điểm dẫn đến có những hộ đủ điều kiện là hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng không được công nhận.

Về việc chi trả kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo khi triển khai gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH cho biết, một số địa phương còn triển khai chậm, thậm chí chi trả chưa đầy đủ mức hỗ trợ theo quy định, gây thiệt thòi với đối tượng thụ hưởng. Qua thanh tra tại một số địa phương, Bộ LĐ-TB&XH phát hiện nhiều sai sót trong việc thực hiện hỗ trợ. Cụ thể, tại huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội, từ ngày 20/7 đến 21/8, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH đã tiến hành kiểm tra, xác minh đối với 558/657 hộ nghèo và 3.705/4.200 hộ cận nghèo.

Trong 558 hộ nghèo, Thanh tra Bộ phát hiện có 125 hộ không đảm bảo đủ điều kiện (chiếm 22,4%) và 49 hộ đảm bảo điều kiện hộ có mức sống trung bình. Đối với 3.705 hộ cận nghèo, có tới 1.894 hộ không đảm bảo đủ điều kiện cận nghèo và 924 hộ đảm bảo mức sống trung bình.

Tại huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), qua kiểm tra đối với 502 hộ nghèo, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH nhận thấy có 10 hộ không đủ điều kiện công nhận là hộ nghèo. Đối với 791 hộ cận nghèo, có 158 hộ không đủ điều kiện công nhận hộ cận nghèo. Ngoài ra, Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH còn cho biết, có 14 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng chưa được xem xét công nhận hộ nghèo hoặc cận nghèo.

Tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH xác định 64/627 hộ nghèo, cận nghèo không đủ điều kiện là hộ nghèo, cận nghèo. 30 hộ đủ điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ tiền vượt qua khó khăn do COVID-19 theo Nghị quyết 42 và Quyết định 15 nhưng chưa được nhận tiền (gần 28 triệu đồng). Trong khi đó, có 10 hộ không đủ điều kiện nhận hỗ trợ nhưng vẫn có trong danh sách hỗ trợ, với số tiền hơn 11 triệu đồng.

Tại huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), trong số 319 hộ nghèo, có 36 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo. Đối với 140 hộ cận nghèo tại huyện, có 72 hộ không đảm bảo điều kiện hộ cận nghèo.

Theo Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH, việc một số địa phương xác định hộ nghèo, cận nghèo không đúng điều kiện đã ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, đồng thời việc chi hỗ trợ sai dẫn đến tình trạng thất thoát ngân sách Nhà nước.

Tại huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), trong số 319 hộ nghèo, có 36 hộ không đảm bảo điều kiện thuộc hộ nghèo. Đối với 140 hộ cận nghèo tại huyện, có 72 hộ không đảm bảo điều kiện hộ cận nghèo.

Theo TPO

16:04:07 27-11-GMT+0700

Bộ LĐ-TB&XH vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chính sách hỗ trợ giảm nghèo tại 4 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hưng Yên, Gia Lai, Đồng Nai. Kết luận nêu rõ: Tại một số đơn vị, có tình trạng cán bộ không vô tư, […]

Đối tác của chúng tôi