Sự kiện - chuyên đề:

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà công nhân giải ngân ra sao?

Gói tài chính từ ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được đề xuất hơn 6.600 tỷ đồng, nhưng thực tế tới hết năm 2022 giải ngân chỉ được hơn 3.700 tỷ đồng.

Tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho hay, tới nay, cả nước có 60 tỉnh thành triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho công nhân (trừ Cao Bằng, Lai Châu và Điện Biên không có đối tượng hỗ trợ).

Đã có tổng số hơn 5,26 triệu lượt người lao động được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ từ ngân sách nhà nước (bằng gần 72% số lao động dự kiến ban đầu), với tổng kinh phí phê duyệt trên 3.740 tỷ đồng. Hầu hết các trường hợp phê duyệt hỗ trợ đã giải ngân tiền tới tay người lao động, chỉ còn một số trường hợp ở Hà Nội, TPHCM, Bình Dương do người lao động cung cấp tài khoản chưa chính xác.

Trong số tiền hỗ trợ đã giải ngân, có hơn 3.213 tỷ đồng hỗ trợ công nhân đang làm việc trong doanh nghiệp, và hơn 527 tỷ đồng hỗ trợ công nhân quay lại thị trường lao động.

Gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ được xây dựng với tổng số tiền dự kiến chi tối đa 6.600 tỷ đồng, nhưng với thực tế trên, gói hỗ trợ này vẫn dư khoảng 2.800 tỷ đồng.

Thực tế giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ thấp hơn so với dự kiến ban đầu khi xây dựng chính sách.

Thực tế giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà trọ thấp hơn so với dự kiến ban đầu khi xây dựng chính sách.

Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, gói hỗ trợ trên đã đúng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo các nguyên tắc Quốc hội và Chính phủ đặt ra, bao phủ hầu hết nhóm công nhân đang thuê nhà trọ, làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, vùng kinh tế trọng điểm. Góp phần phục hồi thị trường lao động, thu hút người lao động trở lại làm việc sau giai đoạn ảnh hưởng dịch COVID-19…

Chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trong doanh nghiệp (công nhân) được thực hiện theo Quyết định 08/2022 của Thủ tướng, với tổng số tiền dự kiến hơn 6.600 tỷ đồng. Gói hỗ trợ là một phần của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội, triển khai từ tháng 4/2022.

Theo TPO

14:14:38 06-01-GMT+0700

Gói tài chính từ ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân bị ảnh hưởng dịch COVID-19 được đề xuất hơn 6.600 tỷ đồng, nhưng thực tế tới hết năm 2022 giải ngân chỉ được hơn 3.700 tỷ đồng. Tin từ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) […]

Đối tác của chúng tôi