Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội có hơn 120.000 doanh nghiệp đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 8/2020 đã có 123.477 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 88%.

Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, để hoàn thành mục tiêu 100% doanh nghiệp trên địa bàn triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 30-9-2020, Cục Thuế Hà Nội đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, các Chi cục Thuế triển khai hóa đơn điện tử cho tổ chức, doanh nghiệp.

Hà Nội có hơn 120.000 doanh nghiệp đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến về lợi ích của hóa đơn điện tử, Cục Thuế đã phối hợp tích cực với các tổ chức trung gian cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử.

Đồng thời, Cục Thuế Hà Nội nắm bắt các vướng mắc và hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp trong quá trình triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại bộ phận “một cửa” của cơ quan thuế và thông qua các số điện thoại, email hỗ trợ của các phòng và 25 Chi cục Thuế.

Theo NLB

10:44:38 24-08-GMT+0700

Thông tin từ Cục Thuế Hà Nội cho biết, tính đến giữa tháng 8/2020 đã có 123.477 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử, đạt tỷ lệ gần 88%. Cục Thuế Hà Nội cũng cho biết, để hoàn thành mục tiêu […]

Đối tác của chúng tôi