Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội khuyến khích đầu tư vào cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Để khuyến khích người dân đầu tư vào cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thành phố Hà Nội có nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân khi mua các loại máy, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất nông nghiệp, giảm chi phí, tăng năng suất lao động theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, Hà Nội sẽ xem xét hỗ trợ 100% phí quản lý cho đối tượng mua (vay vốn của Quỹ Khuyến nông thành phố), 100% lãi suất theo mức lãi suất của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh thành phố Hà Nội tại thời điểm ký hợp đồng tín dụng vay vốn với thời hạn vay tối đa là 3 năm, mức vay được hỗ trợ tối đa 100% giá trị sản phẩm.

Với mục tiêu đến năm 2025, những vùng nông nghiệp sản xuất hàng hóa tập trung cơ bản được cơ giới hóa và cơ giới hóa đồng bộ, Hà Nội sẽ tạo nguồn kinh phí gần 1.800 tỷ đồng để hỗ trợ cho việc cơ giới hóa.

Theo đó, mức độ cơ giới hóa các khâu trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025 đối với các cây chủ lực sẽ đạt 15 – 98%. Các ngành hàng nông sản được cơ giới hóa đồng bộ gắn với các vùng nguyên liệu tập trung, cụ thể: Khâu làm đất là 98%, gieo cấy 15%, chăm sóc 60%, thu hoạch (lúa) 95%…/.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, hiện toàn thành phố Hà Nội có 5.676 máy làm đất, 990 máy phun thuốc bảo vệ thực vật, 877 máy gặt đập liên hợp… Đến nay, cơ giới hóa trong khâu làm đất của Hà Nội đạt 100% diện tích đất nông nghiệp và diện tích lúa được thu hoạch bằng máy đạt 90%.

Trong đó, huyện Phú Xuyên của Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác cơ giới hóa nông nghiệp, nhờ đó giải phóng được sức lao động, tiết kiệm thời gian, nâng cao năng suất, góp phần phát triển nền nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn.

Đến nay, hơn 1.000 ha lúa của huyện Phú Xuyên đã sử dụng phương thức mạ khay, cấy máy. Nhiều địa phương có tới hơn 90% diện tích áp dụng cơ giới hóa đồng bộ từ khâu gieo cấy, chăm sóc, thu hoạch…

Huyện Quốc Oai người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp cũng tăng từ 10% lên 80% và việc áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy đã mang lại hiệu quả tích cực. Trạm Khuyến nông huyện Quốc Oai cũng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy cơ giới hóa khâu gieo trồng thông qua việc thực nghiệm cấy lúa bằng mạ khay và đã nhân rộng tới 14 xã, hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn.

Theo TTXVN

16:02:35 24-06-GMT+0700

Để khuyến khích người dân đầu tư vào cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp, thành phố Hà Nội có nhiều chính sách, cơ chế hỗ trợ đối với các tổ chức, gia đình, cá nhân khi mua các loại máy, thiết bị cơ khí phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cơ giới hóa […]

Đối tác của chúng tôi