Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP

VHDN: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hỗ trợ của đơn vị tư vấn cùng sự vào cuộc chủ động của các địa phương, đến nay Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ đánh giá sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch trong giai đoạn 2019 – 2020. Sau 02 năm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đã có 1.054 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, 5 sao.

Sản phẩm OCOP Hà Nội tiềm năng 5 sao.

Theo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, qua 02 năm đánh giá từ năm 2019-2020, Hà Nội đã đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận được 1.054 sản phẩm OCOP Hà Nội, trong đó có 4 sản phẩm được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 5 sao, có 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao (chiếm 1,61%); 731 sản phẩm 4 sao (chiếm 69,36%); 306 sản phẩm 3 sao (chiếm 29,03%).

Sản phẩm OCOP Hà Nội tiềm năng 5 sao.

Trong tổng số 1.054 sản phẩm OCOP Hà Nội, có 691 sản phẩm thực phẩm (chiếm 65,56%), Đồ uống 30 sản phẩm (chiếm 2,85%), thảo dược 7 sản phẩm (chiếm 0,66%), vải, may mặc 27 sản phẩm (chiếm 2,56%), sản phẩm lưu niệm, nội thất và trang trí 299 sản phẩm (chiếm 28,37%), của 74 doanh nghiệp, 82 HTX và 99 hộ sản xuất kinh doanh, giải quyết tạo việc làm được trên 5.000 lao động khu vực nông thôn.

Sản phẩm OCOP Hà Nội 4 sao.

Như vậy, với kết quả trên, Hà Nội là địa phương đi đầu cả nước về số lượng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP.

Thu Huyền

08:55:28 13-08-GMT+0700

VHDN: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hỗ trợ của đơn vị tư vấn cùng sự vào cuộc chủ động của các địa phương, đến nay Hà Nội vẫn bảo đảm tiến độ đánh giá sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo kế hoạch trong giai đoạn 2019 – […]

Đối tác của chúng tôi