Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội: Tập trung kiểm soát tốt dịch Covid-19 để phục vụ Nhân dân đón Tết

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 72-CV/TU về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn TP.

Theo nội dung công văn số 72-CV/TU, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, bảo đảm lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; thực hiện Điện ngày 3/2/2021 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021, Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự đảng UBND, các quận, huyện, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy sớm phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Trước hết, tập trung cao độ phòng chống, kiểm soát dịch Covid-19, đặc biệt là thực hiện tốt thông báo số 125-TB/TU ngày 2/2/2021về kết luận của Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP.

Cùng với đó là chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân vui xuân, đón Tết; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân trong dịp Tết, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân, đón Tết.

Các đơn vị, địa phương đặc biệt quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn; hộ nghèo, người vô gia cư, bệnh nhân điều trị lâu dài tại các bệnh viện, nhất là bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn; đồng bào vùng xa trung tâm; công nhân, người lao động khó khăn đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn TP.

Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan không sử dụng xe công đi lễ hội, không được đi lễ hội trong giờ hành chính (trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền phân công)…

Theo KTĐT

16:30:42 06-02-GMT+0700

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Công văn số 72-CV/TU về việc tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn TP. Theo nội dung công văn số 72-CV/TU, để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán […]

Đối tác của chúng tôi