Sự kiện - chuyên đề:

Hà Nội tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp

Sáng 28-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TƯ ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”.

Quang cảnh hội nghị.

Đại biểu Trung ương dự hội nghị có Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam. Về phía thành phố Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản.

5 năm qua, thực hiện Kết luận số 114-KL/TƯ, các cấp ủy Đảng từ thành phố đến cơ sở đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp từ thành phố đến cơ sở đã được Thành ủy quan tâm, chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức thực hiện. Ban Dân vận Thành ủy đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng nhiều chuyên mục về công tác dân vận chính quyền; in gần 1.800 cuốn sách “Một số vấn đề cơ bản về công tác dân vận trong tình hình mới”. Năm 2017, thành phố đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

Nhiều địa phương đã tổ chức hội nghị, tọa đàm về công tác dân vận chính quyền; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…, qua đó chia sẻ kinh nghiệm, phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, yếu kém nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác dân vận chính quyền. Các cơ quan nhà nước cũng đã đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về các quy chế, quy định về chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức; tham mưu đổi mới phương pháp triển khai “Năm dân vận khéo” 2020…

Những kết quả này đã gắn chặt với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố Hà Nội. Kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan nhà nước nhờ đó đã được tăng cường. Tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và thái độ phục vụ nhân dân của đa số cán bộ công chức, viên chức được nâng lên. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được cải cách về thời gian, thủ tục, trình tự giải quyết…, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Tiếp tục cập nhật…

Theo HNMO

10:23:48 28-09-GMT+0700

Sáng 28-9, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 114-KL/TƯ ngày 14-7-2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”. Đại biểu Trung ương dự hội nghị có […]

Đối tác của chúng tôi