Sự kiện - chuyên đề:

HÀ TĨNH: Điểm sáng tuyên truyền về BHXH, BHYT

VHDN: Trong năm 2018, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của tỉnh có bước phát triển mới, phục vụ tốt các đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. Có được kết quả đó, có sự đóng góp rất quan trọng của công tác tuyên truyền.

Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT.

Nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương, BHXH tỉnh đã xác định công tác tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm tác động trực tiếp đến người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng các chính sách xã hội. Do đó, ngay từ đầu năm toàn ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình công tác tuyên truyền, triển khai đến BHXH cấp huyện và các đơn vị phối hợp tuyên truyền ở cơ sở.

Công tác phối hợp được ưu tiên hàng đầu trong thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung cơ bản Luật BHXH, Luật BHYT và các chính sách liên quan. BHXH tỉnh kịp thời ký Chương trình phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan như: Sở LĐTB&XH, Liên đoàn Lao động, Sở Y tế, Hội LHPN, Hội Nông dân, Bưu điện, Hiệp hội Doanh nghiệp…tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp với người lao động và người dân. Chỉ tính 9 tháng đầu năm 2018 đã tổ chức 32 hội nghị lồng ghép tuyên truyền với các cơ quan, ban ngành và các tổ chức liên quan; 47 cuộc tập huấn cho các đại lý thu BHXH, BHYT; 15 hội nghị đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, người lao động; 209 cuộc phổ biến, đối thoại trực tiếp người dân chưa tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Hội thi tuyên truyền viên BHXH năm 2017.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và các cơ quan truyền thông thực hiện chuyên trang, chuyên mục, phóng sự và tuyên truyền bằng trực quan; phát hành ấn phẩm cũng được đơn vị chú trọng. Đã xây dựng 18 phóng sự, chuyên mục trên sóng truyền hình tỉnh, 08 phóng sự trên truyền hình địa phương và 06 thông báo trên sóng truyền hình tỉnh; trên Báo Hà Tĩnh đăng 20 tin, bài; trên Tạp chí Thông tin tư tưởng của Tỉnh ủy đăng 03 bài, 01 bài trên báo Công thương, 01 bài trên Thông tin Đại biểu nhân dân tỉnh, 01 bài trên Tạp chí Hồng Lĩnh và nhiều bài viết trên Báo Hà Tĩnh điện tử; định kỳ đăng tải danh sách các đơn vị có số nợ BHXH, BHYT lớn trên Báo Hà Tĩnh và Đài Phát thanh truyền hình tỉnh. Đài Truyền thanh các huyện, thành phố và Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn thường xuyên phát các nội dung về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Treo gần 700 pano cỡ nhỏ tại các tuyến đường trung tâm. Tổ chức in, phát hành gần 300 đĩa CD với các nội dung liên quan đến chính sách BHXH, BHYT nhằm tuyên truyền sâu rộng Luật BHXH, BHYT đến tận cơ sở. Đặc biệt in ấn và phát hành hơn 3.000 cuốn tài liệu có nội dung những điểm mới của Luật BHXH, Luật Hình sự có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, cấp phát tới chủ sử dụng lao động và người lao động. In và cấp phát 75.000 tờ rơi có nội dung những điều cần biết về BHYT học sinh năm học 2018-2019 đến tận các trường học và học sinh, sinh viên. Sự phối hợp trong công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân, mở rộng được các đối tượng tham gia BHXH, BHYT trong phạm vi toàn tỉnh.

Lãnh đạo Phòng Quản lý thu BHXH tỉnh trả lời câu hỏi của doanh nghiệp.

Với nội dung tuyên truyền đa dạng, hình thức tuyên truyền phong phú, nhất là hình thức đối thoại, tư vấn trực tiếp đã thực sự mang lại hiệu quả rõ rệt. Đây được xem là mô hình tuyên truyền phù hợp, rất cần được nhân rộng. Ngoài sự chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan trong công tác tuyên truyền, trong năm 2018, BHXH tỉnh đã huy động sự tham gia tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và các đại lý thu BHXH, BHYT tại các xã, phường, thôn, xóm…Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các đại lý thu của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân và Bưu điện đã đến từng nhà dân để vận động, thuyết phục, làm cho người dân hiểu chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH, BHYT.

Công tác tuyên truyền được tập trung và đẩy mạnh đã góp phần tăng nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Cụ thể, 9 tháng đầu năm 2018, số tham gia BHXH bắt buộc tăng 2.800 người, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 1.877 người, tham gia BHYT là 1.142.036 người. Có được kết quả đó, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên BHXH Việt Nam, sự nỗ lực cố gắng của CBCCVC từ tỉnh đến huyện, thành phố, thị xã. Cùng với đó là sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc tuyên truyền đưa chính sách BHXH, BHYT đến với mọi tầng lớp nhân dân.

Trong những năm tới, để thực hiện mục tiêu BHXH cho mọi người lao động, BHYT toàn dân, BHXH tỉnh Hà Tĩnh bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ thu, chi trả, cải cách thủ tục hành chính…, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức cụ thể, thiết thực, phù hợp nhằm đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với mọi người dân.

Phan Anh

15:47:30 08-12-2018

VHDN: Trong năm 2018, việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) của tỉnh có bước phát triển mới, phục vụ tốt các đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chăm sóc và bảo vệ […]

Đối tác của chúng tôi