Sự kiện - chuyên đề:

Hà Tĩnh: Rạo rực khí thế đón xã đạt chuẩn Nông thôn mới

VHDN: Vừa qua, Đoàn liên ngành gồm các Sở, ban ngành Hà Tĩnh do Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh làm trưởng Đoàn đã đi thẩm định kết quả, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 theo QĐ 2855/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn đã đến kiểm tra vườn mẫu tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên

Theo đó, đoàn sẽ  thẩm định tại 44 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2017 và sẽ được diễn ra từ ngày 24/11-6/12. Trong đó,  có 24 xã đăng ký đạt chuẩn NTM theo Quyết định của UBND tỉnh và 20 xã nằm trong cấp huyện chỉ đạo phấn đấu đạt chuẩn NTM.

Tham quan vườn hộ gia đình ông Trần Văn Hạnh, thôn Hồng Khánh, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân

Đoàn thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM (gồm 20 Tiêu chí-Tiêu chí 20-Khu dân cư NTM kiểu mẫu và vườn mẫu) theo quy định tại Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/02/2017 UBDN tỉnh. Với tinh thần làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm cao đoàn đã đánh giá khách quan, sát với thực tế, nêu ra những điểm làm hay, làm tốt của các địa phương. Bên cạnh đó, đoàn đã nhìn nhận những tồn tại, hạn chế mà các địa phương cần khắc phục trước ngày 31/12/2017.Trong ngày 24/11 và 26/11, Đoàn đã kiểm tra các xã: Cẩm Phúc, Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên); Xuân Giang, Xuân Đan (huyện Nghi Xuân). Về cơ bản, các xã còn một số tồn tại của tiêu chí 20 nhưng sẽ cố gắng hoàn thiện trước ngày 31/12/2017. Riêng xã Xuân Đan (huyện Nghi Xuân) đoàn liên ngành kiểm tra, đánh giá đạt 20/20 tiêu chí.

Tham quan nhà văn hóa tại xã Xuân Đan, huyện Nghi Xuân

Đoàn đã đánh giá chính xác, sát thực của từng địa phương, bên cạnh đó Đoàn đã nhận mạnh: Dù là xã đã Đạt chuẩn nhưng Nông thôn mới là làm không ngừng nghỉ, làm xuyên suốt và không chỉ một người, một nhà tham gia mà đó là nhà nhà, người người cùng chung tay xây dựng NTM, làm đẹp quê hương.

Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh phát biểu kết luận buổi thẩm định tại xã Cẩm Phúc

Lê Nga

08:55:30 27-11-GMT+0700

VHDN: Vừa qua, Đoàn liên ngành gồm các Sở, ban ngành Hà Tĩnh do Chánh Văn phòng điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh làm trưởng Đoàn đã đi thẩm định kết quả, xét công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2017 theo QĐ 2855/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh. Đoàn đã đến kiểm tra […]

Đối tác của chúng tôi