Sự kiện - chuyên đề:

Hải Dương: Nhiều trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn chưa hoàn thiện thủ tục đất đai theo quy định ?!

VHDN: Theo phản ánh của bạn đọc, mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định nhưng nhiều đơn vị quản lý, vận hành trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đầu tư xây mới, cải tạo các công trình không đúng quy hoạch, sai chỉ giới, kích thước…

Được biết, hầu hết các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều được đầu tư bằng một phần vốn ngân sách nhà nước do Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương) làm chủ đầu tư, xây dựng. Sau đó, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn bàn giao lại cho các UBND xã nơi có trạm nước sạch quản lý. Sau đó UBND các xã tiếp tục bàn giao lại cho các tổ chức khác (chủ yếu là doanh nghiệp tại địa phương) quản lý, vận hành.

Cổng vào Trạm cấp nước Cẩm Điền (thôn Hoàng Hòa, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Cụ thể, tại công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở thôn Hoàng Hòa, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng (gọi tắt là Trạm cấp nước Cẩm Điền): Ngày 30/11/2007 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 4246/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cấp nước sinh hoạt nông thôn xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng. Chủ đầu tư là: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn. Theo đó chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hiện hành, trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành và đảm bảo tiến độ thi công công trình. Tuy nhiên, không hiểu lý do vì sao hiện nay, công trình Trạm cấp nước Cẩm Điền lại do Công ty xây dựng Tân Trường quản lý, vận hành? Trong khi tại Quyết định số 1983/QĐ của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt đơn vị trúng thầu Trạm cấp nước Cẩm Điền thì đơn vị trúng thầu lại là: Công ty Cổ phần xây lắp 3 Hải Dương với giá trúng thầu: 4.020.000.000 đồng? Liệu rằng, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn đã thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm của mình trong việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn?

Theo ghi nhận của phóng viên và thông tin bạn đọc phản ánh, tại Trạm cấp nước Cẩm Điền, mặc dù chưa hoàn tất thủ tục về đất đai chuyển từ Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, nhưng Công ty xây dựng Tân Trường đã đầu tư xây dựng hạ tầng (trạm bơm, trạm biến áp) và một số hạng mục trong khu vực trạm xử lý; cổng, tường rào và văn phòng làm việc kiên cố không đúng quy hoạch, sai chỉ giới, kích thước, trong khi chưa đủ điều kiện cấp phép đầu tư xây dựng; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Trước hành vi nêu trên của doanh nghiệp, ngày 04/08/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương đã kịp thời ban hành Văn bản số 1423/STNMT- Ttr tham mưu với UBND tỉnh về việc rà soát, thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất và quản lý đối với các nhà máy nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh.

UBND xã Cẩm Điền gửi tờ trình tới các cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng UBND huyện Cẩm Giàng không xác nhận.

Sau đó, ngày 31/08/2021, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường công tác quản lý, vận hành công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh và việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật đối với các trạm nước sinh hoạt nông thôn; phân cấp rõ trách nhiệm quản lý, sử dụng và khai thác các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn làm cơ sở pháp lý cho các sở, ngành và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong trường hợp kể trên, có thể thấy Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Sở Tài chính và các cấp chính quyền chưa tham mưu triệt để cho UBND tỉnh Hải Dương trong việc rà soát các trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh chưa đủ điều kiện cấp phép đầu tư xây dựng; chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính…

Từ thực trạng tại Trạm cấp nước Cẩm Điền, thiết nghĩ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính Hải Dương; UBND các huyện, thành phố, thị xã nơi có đất nên rà soát lại tất cả các dự án đầu tư xây dựng nhà máy, trạm nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Từng bước tập trung gỡ vướng nhiều phần việc như: hoàn chỉnh một số thủ tục điều chỉnh quyết định đầu tư và hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp phép đầu tư xây dựng… Từ đó, sớm báo với UBND tỉnh, thông tin và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương về việc thực hiện các thủ tục chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Luật Đất đai.

Ái Liên

 

16:54:03 09-10-GMT+0700

VHDN: Theo phản ánh của bạn đọc, mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định nhưng nhiều đơn vị quản lý, vận hành trạm cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã đầu tư xây mới, cải tạo các công trình không đúng […]

Đối tác của chúng tôi