Sự kiện - chuyên đề:

Hải Dương tiếp tục xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn TP Chí Linh

Mặc dù TP Chí Linh đã gỡ bỏ phong tỏa từ ngày 3-3 và thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng do trước đây không ít xã, phường có nhiều người là F0 liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương quyết định tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng trên địa bàn thành phố.

Việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 diện rộng được tổ chức ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo kế hoạch, 13.984 trường hợp là F0 đã khỏi bệnh và F1 đã hoàn thành cách ly y tế tập trung tại nhà xẽ được lấy mẫu xét nghiệm (mẫu đơn) tối thiểu hai lần/người; 26.022 mẫu gộp cho người dân 14 xã, phường thuộc nhóm nguy cơ cao và 2.000 mẫu gộp cho người dân tại năm xã, phường còn lại (bình quân 400 mẫu/xã, phường).

Thành phố chia làm hai nhóm đối tượng để lấy mẫu. 14 xã, phường thuộc nhóm nguy cơ cao về dịch.

Những xã, phường có từ bảy ca F0 trở lên, gồm: Hoàng Tiến, Hoàng Tân, Cộng Hòa, Sao Đỏ, Văn Đức, An Lạc, Lê Lợi, Hưng Đạo, Hoàng Hoa Thám, Bến Tắm, Bắc An, Chí Minh, Văn An, Thái Học được xếp vào “nhóm nguy cơ cao” về dịch. Những xã, phường có từ sáu ca F0 trở xuống gồm các xã, phường: Tân Dân, Đồng Lạc, Phả Lại, Cổ Thành, Nhân Huệ được xếp vào “nhóm nguy cơ”.

Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 trên diện rộng đối với từng khu vực “nguy cơ cao” và “có nguy cơ” giúp các chuyên gia y tế đánh giá sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, từ đó đưa ra những phương án ứng phó thích hợp, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc lấy mẫu được TP Chí Linh triển khai từ ngày 7 đến 19-3.

Theo ND

10:17:44 09-03-GMT+0700

Mặc dù TP Chí Linh đã gỡ bỏ phong tỏa từ ngày 3-3 và thực hiện theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. Nhưng do trước đây không ít xã, phường có nhiều người là F0 liên quan ổ dịch Công ty Poyun, tỉnh Hải Dương quyết định tổ chức lấy mẫu xét […]

Đối tác của chúng tôi