Sự kiện - chuyên đề:

Hải Phòng: Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian”

VHDN- Tối 18/12, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 85 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động chương trình. ( Ảnh: Đàm Thanh)

Các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã đến dự buổi lễ.

Cùng dự lễ phát động còn có đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, UBND.TP Hải Phòng, Liên hiệp các Hội VHNT, các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành trung ương và địa phương, đông đảo các văn nghệ sĩ.

Trong nhiều năm qua, lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, từ Đề cương văn hóa năm 1943 đến Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức năm 1946 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, cho đến khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập sâu và rộng với quốc tế. Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đã xác định văn học nghệ thuật là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” tiếp tục khẳng định: Phát triển văn học, nghệ thuật là một trong các nhiệm vụ then chốt.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. (Ảnh Đàm Thanh)

Phát động tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mong muốn Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội nghệ thuật chuyên ngành Trung ương, địa phương cùng các văn nghệ sĩ sẽ nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa để lan tỏa mục đích, ý nghĩa của Lễ Phát động. Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Bộ trưởng chúc những văn nghệ sĩ luôn bút sắc, tâm trong, trí sáng cùng khát vọng đưa đất nước Việt Nam hùng cường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, địa phương liên quan, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các Hội chuyên ngành để từng bước nâng cao hiệu quả của hoạt động văn học, nghệ thuật trong thời gian tới, tạo môi trường thuận lợi cho các văn nghệ sĩ phát huy khả năng của mình, tiếp tục phát huy những thành tựu của các thế hệ đi trước, kiến tạo nhưng thành tích mới tự hào cho nền văn học nghệ thuật Việt Nam.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương một lần nữa nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của văn hóa, văn học, nghệ thuật cũng như đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ nước ta trong suốt chặng đường cách mạng của dân tộc. Đồng chí đề nghị đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ để sáng tạo nên các tác phẩm phản ánh hơi thở cuộc sống, có giá trị phụng sự đất nước và nhân dân. Đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, các hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương tiếp tục khuyến khích, động viên, cổ vũ, nhất là những nỗ lực của giới trẻ, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi để văn nghệ sĩ tiếp tục đi sâu vào thực tiễn sinh động, để lấy tư liệu và cảm hứng, sáng tạo nên những tác phẩm có thể “sống mãi với thời gian”. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục quan tâm, bồi dưỡng đội ngũ văn nghệ sĩ, những tài năng nghệ thuật của đất nước; có kế hoạch, giải pháp phổ biến các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng và nghệ thuật trong cuộc phát động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hôm nay. Đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn tin tưởng với truyền thống tốt đẹp và những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, đội ngũ văn nghệ sĩ cả nước sẽ hoàn thành sứ mệnh cao cả là người nghệ sĩ – chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng. Hy vọng sau cuộc phát động này, chúng ta sẽ có những tác phẩm văn học, nghệ thuật thực sự có giá trị, xứng đáng với sự quan tâm, trân trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân dành cho đội ngũ văn nghệ sĩ nước nhà.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức phát động chương trình. (Ảnh: Đàm Thanh)

Theo Kế hoạch Phát động, từ tháng 12/2022 đến tháng 9/2023, các văn nghệ sĩ, tác giả xây dựng đề cương tham gia sáng tác; trung tuần tháng 9/2023, tổ chức Trại sáng tác; đến đầu tháng 10/2023, lựa chọn, công bố từ 30 – 35 đề cương để xuất bản, chuyển thể và dàn dựng thành các tác phẩm văn học nghệ thuật; từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2024, xuất bản, chuyển thể và dàn dựng từ 30 – 35 đề cương thành các tác phẩm văn học nghệ thuật có chất lượng; dự kiến ngày 03/2/2025, sẽ tiến hành đánh giá, tổng kết chương trình.

Các đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động ở trong nước và ngoài nước, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập, lao động tại Việt Nam đều có thể tham gia. Thể loại sáng tác, đối với Văn học là Tiểu thuyết và Trường ca, Sân khấu là Kịch nói, Tuồng, Chèo, Cải lương, Ca kịch; Âm nhạc là Giao hưởng, Hợp xướng, Nhạc kịch; Múa là Thơ múa, Tổ khúc và Kịch múa.

PV

14:20:20 19-12-GMT+0700

VHDN- Tối 18/12, tại Nhà hát thành phố Hải Phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Phát động sáng tác các tác phẩm văn học nghệ thuật “Sống mãi với thời gian” hướng tới chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành […]

Đối tác của chúng tôi