Sự kiện - chuyên đề:

Hải Phòng xét công nhận 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đợt 2 năm 2023

VHDN: Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp bỏ phiếu công nhận xã Nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2023.

 

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, Sở đã nhận được tờ trình, hồ sơ đề nghị xét, công nhận của 62 xã, gồm 34 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 28 xã đề nghị xét NTM kiểu mẫu của các huyện bảo đảm theo quy định tại Quyết định 18/2022/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Sở NN&PTNT đã có văn bản gửi các sở, ngành đề nghị đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách theo quy định; tổ chức đoàn đi thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tại các địa phương.

Xây dựng nông thôn mới giúp đời sống người dân được nâng cao hơn.

Tính đến thời điểm này, toàn thành phố có 20 xã thuộc các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đã có đủ báo cáo thẩm định của các sở, ngành và được đánh giá đạt các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí Nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025. Trong đó, có 9 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao và 11 xã NTM kiểu mẫu. Tại cuộc họp, sau khi xem xét, thảo luận, Hội đồng Thẩm định đã tiến hành bỏ phiếu với kết quả 100% thành viên nhất trí công nhận 20 xã thuộc các huyện Tiên Lãng và Vĩnh Bảo đạt NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu (gồm 9 xã NTM nâng cao, 11 xã NTM kiểu mẫu).

Đối với 42 xã/62 xã của các huyện An Lão, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, Cát Hải chưa đủ hồ sơ thẩm định của các sở, ngành và có các chỉ tiêu đánh giá chưa đạt, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp để các địa phương nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ thẩm định của các sở, ngành, để kịp thời tổ chức xét, công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trong thời gian sớm nhất.

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 12/2023
(Thùy Linh)

Chia sẻ
15:11:04 08-12-2023

VHDN: Vừa qua, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia và Phát triển bền vững thành phố Hải Phòng đã tổ chức họp bỏ phiếu công nhận xã Nông thôn mới nâng cao đợt 2 năm 2023.   Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, Sở đã nhận được tờ trình, hồ […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi