Sự kiện - chuyên đề:

Hải quan Bắc Ninh hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp

VHDN: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh tại Ban quản lý các Khu công nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giảm đầu mối khi tìm hiểu các chính sách quy định về đầu tư, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Trong những năm qua, UBND tỉnh Bắc Ninh đã quyết liệt chỉ đạo các ngành chú trọng đẩy mạnh các hoạt động cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư nhằm đáp ứng kịp thời. hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, nhiều dự án quy mô rất lớn.

Trên tinh thần đó, tại lễ ký kết công tác phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh diễn ra đầu tháng 11 vừa qua, ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cam kết ,Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Hùng, trong những năm gần đây sự phối hợp công tác giữa Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh đã phát huy được vai trò, chức năng của mỗi đơn vị trong công tác quản lý và hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn.

Hai đơn vị đã phối hợp hiệu quả trong việc hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật hải quan, trong quá trình các doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Bắc Ninh; phối hợp trong công tác xác nhận điều kiện kiểm tra giám sát hải quan của các doanh nghiệp chế xuất; phối hợp xác minh, truy tìm đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh.

Mặc dù các hoạt động phối hợp trước đây đã tương đối hiệu quả, tuy nhiên theo ông Hùng, các hoạt động phối hợp vẫn còn bị động và mới chỉ phối hợp khi có các yêu cầu quản lý phát sinh trong các văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh ký kết chương trình phối hợp sẽ là bước ngoặt để công tác phối hợp giữa hai đơn vị sẽ bài bản, chủ động và có kế hoạch rõ ràngtrong đó có các nội dung phối hợp, cách thức và đầu mối phối hợp cụ thể.

Ngoài ra, chương trình ký kết phối hợp công tác giữa hai đơn vị còn hướng đến mục tiêu góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh Bắc Ninh. cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tiếp theo, đặc biệt là nâng cao điểm số các chỉ số thành phần như chỉ số gia nhập thị trường, chỉ số chi phí thời gian, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chỉ số tính minh bạch.

Mai Hương

14:12:17 04-11-2022

VHDN: Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh tại Ban quản lý các Khu công nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm […]

Đối tác của chúng tôi