Sự kiện - chuyên đề:

Hải quan Thanh Hóa: Tích cực kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp

VHDN: Trước những biến động của kinh tế thế giới đã và đang tác động sâu sắc đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua suy thoái kinh tế.

 

Cục Hải quan Thanh Hóa đã tháo gỡ và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế chính sách xuất nhập khẩu, chủ động trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính với phương châm “Hết việc chứ không hết giờ”; “4 tăng, 2 giảm, 3 không”; tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, triển khai các nội dung về chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến theo hướng tiếp tục đơn giản, hài hòa hóa các chế độ quản lý hải quan theo chuẩn mực của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), tạo nền tảng để tái thiết kế các quy trình thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, đáp ứng yêu cầu triển khai mô hình Hải quan số, Hải quan thông minh…

Thông tin chính sách mới được niêm yết tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Thanh Hóa.

Đồng thời, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về thủ tục hải quan như: niêm yết công khai, đầy đủ bộ thủ tục hành chính và các chế độ chính sách pháp luật về hải quan, thủ tục hành chính, các văn bản hướng dẫn thủ tục hải quan tại trụ sở cơ quan Hải quan và các địa điểm làm thủ tục hải quan, trụ sở các Chi cục Hải quan cửa khẩu…

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Thanh Hóa tích cực đảm bảo quản lý vận hành Hệ thống VNACCS/VCIS, Hệ thống VASSCM và các chương trình, phần mềm cốt lõi phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ và quản lý, điều hành của đơn vị ổn định, an ninh, an toàn, thông suốt 24/7. Thường xuyên thực hiện nâng cấp, ứng dụng công nghệ thông tin, kịp thời báo cáo những vướng mắc, phát sinh để xử lý đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan; thực hiện đo thời gian giải phóng hàng tại các chi cục Hải quan cửa khẩu để đánh giá hiệu quả chất lượng giải quyết công việc của đội ngũ công chức tại đơn vị.

Kết quả, năm 2023, thời gian trung bình giải quyết thủ tục hải quan cho hàng xuất khẩu từ khi tiếp nhận tờ khai đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng tại Cục đã giảm 13 giờ 41 phút. Thời gian trung bình từ khi bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 3 giờ 55 phút so với năm 2022; Đối với hàng nhập khẩu thời gian trung bình từ khi tiếp nhận tờ khai IDC đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 06 giờ 32 phút và thời gian trung bình từ khi bắt đầu kiểm tra chi tiết hồ sơ đến khi quyết định thông quan, giải phóng hàng giảm 07h 45 phút so với năm 2022.

Điều này đã giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và chi phí và cũng là sự nỗ lực, cố gắng không ngừng của Cục Hải quan Thanh Hóa để mang lại hiệu quả tối ưu cho cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2023, Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được xếp thứ nhất về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành cấp tỉnh, đồng thời xếp trong nhóm dẫn đầu về chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải các hành chính năm 2022 do Tổng cục Hải quan đánh giá.

 

Hoàng Dũng

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 1&2/ 2024)

Chia sẻ
09:21:28 22-01-2024

VHDN: Trước những biến động của kinh tế thế giới đã và đang tác động sâu sắc đến hoạt động xuất nhập khẩu, Cục Hải quan Thanh Hóa đã tích cực kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp, góp phần cùng doanh nghiệp vượt qua suy thoái kinh tế.   Cục Hải quan Thanh Hóa đã […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi