Sự kiện - chuyên đề:

Hào khí Bắc Sơn

 

  Bắc Sơn từ thuở “Châu xưa”

Khí thiêng hừng hực, rừng cờ tung bay

Dân ta đánh đuổi Nhật, Tây

Chiến khu rừng núi là đây – oai hùng

Trẻ già, trai gái xung phong

Gậy tầm vông vẫn một lòng tiến lên

Ta đi theo Đảng vững bền

Đạp bằng gian khó, chớ quên lời thề

 

Từ thành thị tới đồng quê

Dân quân du kích mải mê diệt thù

Giành thắng lợi giữa mùa thu

 Bảy tám năm vẫn oai hùng sử xanh

 

Ghi vào trang sử liệt oanh

Quê hương cách mạng xứng danh muôn đời

Bắc Sơn đổi mới đẹp tươi

 Nhớ ngày khởi nghĩa rạng ngời nước Nam.

 Lạng Sơn tháng 9 năm 2018

Lê Quang Bình

20:41:12 10-09-2018

    Bắc Sơn từ thuở “Châu xưa” Khí thiêng hừng hực, rừng cờ tung bay Dân ta đánh đuổi Nhật, Tây Chiến khu rừng núi là đây – oai hùng Trẻ già, trai gái xung phong Gậy tầm vông vẫn một lòng tiến lên Ta đi theo Đảng vững bền Đạp bằng gian khó, chớ […]

Đối tác của chúng tôi